IV. Štyri polia zodpovednosti vo vzťahu

Aj vtedy, keď máme vo všetkom jasno a s plným sebavedomím nadviažeme vzťah, môže sa stať, že to škrípe. Vzájomná spolupráca naráža na súperenie, nedorozumenia a napätia, ktoré vedú k čím ďalej, tým vážnejším sporom. Častokrát to býva v dôsledku nedostatočnej transparentnosti vzťahu, či nevyváženom rozdelení úloh a právomocí rozhodovať sa v spoločnom pôsobení. V dielňach tejto vetvy sa s plným sústredením budeme venovať:

9. Odhalenie zámeru vzťahu.

10. Deľba štyroch polí zodpovednosti.