Loading Events
Drahí priatelia.
Dovoľte nám pozvať Vás na prvú zo série vzdelávacích Konferencií SPÁJAME SA PRE DETI, kde budete mať možnosť osobne stretnúť zakladateľov súbežného vzdelávania detí, mládeže dospelých a nahliadnuť do konkrétnych metodík a spôsobov výuky na už existujúcich a funkčných mimoštátnych inštitúciách po celom Slovensku.
Na úvod stretnutia uvádzame premiéru dokumentárneho filmu o vzniku a deväťročnom pôsobení Univerzity vedomého života – priekopníckeho projektu v oblasti nového prístupu k vzdelávaniu rodičov.
Hostia:
Leri Veleslav Švec
Leri je autor hlavnej náuky Rozpoznanie skutočnosti na Univerzite vedomého života a tiež jeden z jej zakladateľov.
Pôsobí tiež ako terapeut a liečiteľ. Venuje sa psychoterapiám a mentálnemu poradenstvu. Učí ľudí slobodne myslieť a meditovať.
Mgr. Anton Adamčík, spoluautor projektu EDUvolúcia
Je absolventom Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl, s viac ako päťročnou praxou. Je autorom experimentálneho projektu Škola hrou (1993) a autorom vízie Slobodný vzdelávací trh (2018). Aktuálne pracuje ako reportér hlavného spravodajstva TV JOJ. Je presvedčený o tom, že každé dieťa má dostať šancu na maximálny rozvoj svojho potenciálu. Úsilie o pozitívne reformy školského systému považuje za stratu času, podľa neho školstvo je nereformovateľné. Riešením má byť vytvorenie súbežného systému, ktorý má fungovať nezávisle s vlastnou samosprávnou formou riadenia. Vytvorenie nového zmysluplnejšieho a priateľskejšieho systému vzdelávania, ako aj jeho uvedenie do praxe, je jeho životnou métou.
Marica Laščeková
Autorka knihy KTO SOM zameraná na sebarozvoj detí, podporovateľka slobodného prístupu k výchove a vzdelávaniu detí so zámerom vychovať z nich sebariadených jedincov, prežívajúcich v živote obyčajné ľudské šťastie, maminka 4 detí, spoluzakladateľka komunitnej vzdelávacej skupiny Radostný svet v Martine, vizionárka, človek veriaci v ľudské dobro.
Mgr. Janka Leitnerová
Má vyštudovanú pedagogiku a psychoterapiu, resocializáciu. Je zriaďovateľkou niekoľkých základných a materských škôl po Slovensku.
Ale predovšetkým je neustále vzdelávajúcou sa študentkou všetkých alternatívnych vzdelávaní, aby dokázala priniesť deťom v našich školách čo najviac najefektívnejších možností, ako sa vzdelávať inak. Aby sa deti učili radi, aby ich to bavilo, aby mali záujem o vedomosti, aby si vytvorili vzťah ku vzdelávaniu.Samozrejme prvým predpokladom k tomu je vzdelaný a vedomý rodič, ktorý hľadá možnosti, aby umožnil svojmu dieťaťu sa vzdelávať inak. V radosti, v objavovaní v bádaní bez stresu a tlaku. To je cieľom. My ukazujeme tú cestu, ale na tú cestu je potrebné, aby vykročil informovaný a rozhľadený rodič, ktorý sa v tejto problematike potrebuje zorientovať a vidieť viac možností vzdelávania.
Moderátorkou panelovej diskusie bude inšpiratívna žena
Zora Vypušťáková
Pôvodne dlhoročná manažérka, v súčasnosti transformačná koučka, mentorka, lektorka, mediátorka
a motivačná autorka prepojila osobný a profesijný svet. Zaoberá sa životnou zmenou a celoživotným
vzdelávaním v oblasti osobného rozvoja, riešením konfliktov a funkčnosťou vzťahov.
Lektorskú činnosť využíva pri kurzoch zameraných na transformáciu životných situácií so zameraním
na emočnú gramotnosť a tvorbu vlastnej reality. Je konateľka spoločnosti PRIESTOR PLUS s.r.o.
zameranej na osobný rozvoj. Spolu s manželom je zakladateľkou ŠKOLY EMOČNEJ GRAMOTNOSTI
a VEDOMEJ KOMUNIKÁCIE a portálu PRIESTOR PRE ZMENU pre rozvoj potenciálu kohokoľvek –
dospelých, aj detí.
Osobitne u žien sa orientuje na témy týkajúce sa nadobudnutia rovnováhy medzi prácou a osobným
životom a v zmysle celistvého prístupu aj v otázkach funkčného zdravia.
Je členkou tímu EDUvolúcia, unikátneho projektu vzdelávacieho systému.
Poďte položiť Vaše otázky ľudom, ktorí nám prešlapávajú cestu k slobodnému a láskavému vzdelaniu a k tvorbe novej spoločnosti.
Tešíme sa na Vás!Go to Top