Loading Events

KŇAŽKA V MESTE – Banská Bystrica

Milé ženy,

pozývame Vás na intenzívny zážitkový 1-dňový seminár KŇAŽKA V MESTE – ROZKVITNI ZVNÚTRA. Stretnete sa s nástrojmi vnútornej alchýmie, ktoré Vám pomôžu nájsť vnútorný stred aj v ruchu veľkomesta.

  • Ako sa vyživiť zvnútra?
  • Ako nájsť prameň sebalásky a sebaprijatia vo svojom vnútri?
  • Ako sa opätovne spojiť s múdrosťou svojho tela a ženského lona?
  • Ako jednoduchšie manifestovať zámery v hmote skrze stav otvoreného srdca?
  • Ako sa postaviť do svojej sily a žiť svoj život vedome z pozície tvorcu?

Čakajú nás liečivé meditácie v tichu, kde prehĺbime spojenie s našim vyšším JA a dovolíme si opäť počúvať hlas našej intuície, nášho vnútorného vedenia. Čakajú nás meditácie v pohybe i tanečné meditácie, kde sa hlbšie spojíme so stavom plnej prítomnosti. Dovolíme si vnímať “ako byť prítomná v tele” blahodarne a liečivo pôsobí na náš psychický aj fyzický stav, pomáha liečiť emočné zranenia a podporuje spojenie s našou dušou. Čaká nás aj liečivá meditácia na spojenie so ženským lonom a zažijeme si TEN rozdiel, keď v tanci a v pohybe ostávam prepojená so svojim lonom a srdcom. Prežiarime naše telo dotykom láskavej pozornosti a dovolíme si prepustiť a transformovať hlas vnútorného kritika. Tešíme sa na teba, milá žena. Stretnutím sprevádza Nika Laňková, zakladateľka ženských kruhov
KŇAŽKY IRIJE.

Termín: sobota 12.11., 9:00-18:00
Miesto: Niyama Yogastudio BB, Horná 14, Banská Bystrica
Cena: 100 Eur

Prihlášky a registrácia emailom na nikola.lankova@gmail.com

Seminár začína 9:00 registráciou. 9:15 začíname spoločným programom. Obedná pauza bude od 13:00-14:45. Stretnutie ukončíme záverečným kruhom medzi 18:00-19:00. Prineste si so sebou pohodlné oblečenie na cvičenie, tanec a meditáciu. Príjemná môže byť aj deka a meditačný vankúšik. Odporúčame dlhé sukne s legínami prípadne šaty pre lepšie precítenie pohybových meditácií.

O LEKTOROVI:
Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Nika je aj učiteľka Rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní
emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

„Čo sa týka mojej “ženskej cesty“, veľmi ma ovplyvnilo stretnutie s mojou učiteľkou Zolou Dubnikovou. Môj postoj k sebe ako k žene, k pohybu ako aj k vnímaniu a preciťovaniu svojho tela. Zola Dubnikova je medzinárodná lektorka a tanečnica, ktorá prináša svetu svoj unikátny Holistic Dance Language (jazyk holistického tanca), ktorý lieči a transformuje nielen telo, ale aj dušu. Pri Zole to bola “láska na prvý pohľad“ a po absolvovaní jej víkendového seminára na Slovensku som vedela, že chcem ísť aj na jej 2-mesačný Sacred Dance Training do Indie. Tento fyzicky aj emočne intenzívny a transformačný pobyt som
absolvovala 2-krát. Druhý krát aj ako súčasť Zolinho support teamu s úlohou podpory žien v liečivo-emočných procesoch. To mi umožnilo nielen ďalej sa rozvíjať v úžasných pohybovo-duchovných náukách, ktoré Zola prináša, ale aj rozvíjať sa v zručnosti sprevádzania žien a ľudí celkovo v liečbe emočných zranení.

Z mojich učiteľov svieti na mojej ceste môj blízky priateľ Leri Veleslav. Okrem náuky Rozpoznania skutočnosti, ktorá mi prišla prostredníctvom neho do života a z uletenej ezo víly spravila ezo vílu s koreňmi (viz seminár Neha s koreňmi) mi tento človek priniesol do života dar meditácie. Bol pre mňa dostatočne silným vzorom, aby som nasledovala jeho radu zpred 6 rokov „každé ráno si sadni na zadok a medituj.“ Meditácie sa stali bežnou súčasťou môjho života a prichádzajú mi v nich aj vnemy k mojej práci a novým tvorivým projektom. Môžem povedať, že práve dar meditácie mi umožnil vznik a rozvoj milovaného bábätka – projektu Kňažky Irije. V prístupe k meditáciám a k životu celkovo nachádzam momentálne veľkú podporu a inšpiráciu u Moojiho a v dielach amerického psychiatra Davida R. Hawkinsa.

V energetike ženského tela som sa vzdelávala aj u Zulmy Reyo. Pod jej vedením som absolvovala Feminine Mysteries 1,2. Zulma bola dlhoročnou Oshovou žiačkou, žijúcou v jeho blízkosti a taktiež dlhoročnou žiačkou liečiteľa a kresťanského mystika z Cypru Daskalosa. Čo sa týka práce s telom, energiami a posvätnej sexuality, priťahuje a inšpiruje ma aj práca tantrickej učiteľky a mystičky Sofie Sundari, u ktorej som absolvovala seminár. Rozvíjam sa aj v oblasti jogy, absolvovala som jogový trénersky výcvik u Fredyho Ayisiho a niekoľko seminárov pod vedením Mateja Jurenku. Pri práci s vedomím, liečením emočných zranení ma veľmi posunuli semináre na tému kvantového tvorenia u Evky Ďurišovej.“

Univerzita vedomého života je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top