Nahrávam Udalosti

Meditačná výzva – začni deň s radosťou
(4-týždňová meditačná výzva)

Priatelia,
pozývame Vás opäť do meditačnej výzvy – MEDITUJEM PRAVIDELNE, každé ráno, 1 mesiac, 20 minút.

Tentokrát sa v krátkych ranných meditáciách zameriame na stav neosobného ticha.

Čo to je?

Niekedy sa v meditácii snažíme…byť ticho, nemať myšlienky…ale stav vnútorného ticha nie je o snažení osobnosti, nie je vytvorený našou mysľou. Toto vnútorné ticho presahuje našu osobnosť. Netreba ho vytvoriť a ani sa nedá vytvoriť. Môžeme ho však objaviť, rozpoznať. Ako našu vnútornú podstatu. Toto ticho, hlboký pokoj, čistá láska je v nás prítomné aj v čase chaosu či emočnej búrky. Nie je neživé, nudné, či stagnujúce. Naopak, podporuje našu živosť, vitálnosť, kreativitu a tvorivosť. Spája nás s najvyšším potenciálom našej duše.

Ako bude táto meditačná výzva prebiehať?

ZAČÍNAME v STREDU 8.11. o 6:30 ráno.
Vo FB skupine Ži JA meditačná skupina bude 4 týždne každú stredu ráno 6:30 prebiehať živý prenos približne 20 minútovej meditácie zameranej na bytie, na stav neosobného ticha. Zvyšné dni počas týždňa meditujeme podľa tohto záznamy. Ak Ti nevyhovuje čas živých prenosov, nevadí. Vieš si to prispôsobiť a meditovať podľa záznamu kedykoľvek ráno alebo počas dňa.

Dôležitá je pravidelnosť. Vyskúšaj každodenné vnútorné stíšenie po dobu 4 týždňov a pozvi do svojho života vnútorný pokoj, radosť, lásku a mier. Pretože všetko toto máš v sebe. V tvojom vnútri. Meditácia Ti to iba pomáha rozpoznať.

Meditačná výzva je zDARma.

Stačí sa prihlásiť do FB skupiny ŽiJA meditačná skupina, kde bude prebiehať živé vysielanie.

Prípadne emailom na nikola.lankova@gmail.com

Sprevádza Nika Laňková, autorka meditačných ŽiJA kurzov zameraných na stav neosobného ticha. “Neosobné ticho je ticho v našom vnútri, ktoré presahuje našu osobnosť. Nevytvárame ho. Je v nás stále prítomné, aj v čase chaosu či emočnej búrky, a nemôžeme ho stratiť. Meditácia nám pomáha to ROZPOZNAŤ.”

OD ÚČASTNÍKOV MEDITAČNÝCH Ži JA KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

,,Meditácie mi priniesli čas, kedy môžem byť so sebou a vnímať aj to, čo bežne necítitm, nepočujem. Meditácie ma učia dôverovať životu a cítiť prítomnosť takú aká je. Cítim viac odvahy vstupovať do citlivých situácií a konfliktov. Zostávam v nich vedomá a kritická. Cítim veľké ušetrenie energie. Tam, kde som podliehaľa strachu je teraz odvaha uvidieť. Ďakujem za sprevádzanie”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky. “

O lektorovi:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Nika pôsobila viacero rokov ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života. Dnes spolupracuje s Univerzitou ako učiteľka meditácií v semestri Duševné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia.

„Čo sa týka mojej “ženskej cesty“, veľmi ma ovplyvnilo stretnutie s mojou učiteľkou Zolou Dubnikovou. Môj postoj k sebe ako k žene, k pohybu ako aj k vnímaniu a preciťovaniu svojho tela. Zola Dubnikova je medzinárodná lektorka a tanečnica, ktorá prináša svetu svoj unikátny Holistic Dance Language (jazyk holistického tanca), ktorý lieči a transformuje nielen telo, ale aj dušu. Pri Zole to bola “láska na prvý pohľad“ a po absolvovaní jej víkendového seminára na Slovensku som vedela, že chcem ísť aj na jej 2-mesačný Sacred Dance Training do Indie. Tento fyzicky aj emočne intenzívny a transformačný pobyt som absolvovala 2-krát. Druhý krát aj ako súčasť Zolinho support teamu s úlohou podpory žien v liečivo-emočných procesoch. To mi umožnilo nielen ďalej sa rozvíjať v úžasných pohybovo-duchovných náukach, ktoré Zola prináša, ale aj rozvíjať sa v zručnosti sprevádzania žien a ľudí celkovo v práci s citovým prostredím.

Z mojich učiteľov svieti na mojej ceste môj blízky priateľ Leri Veleslav Švec. Okrem náuky Rozpoznania skutočnosti, ktorá mi prišla prostredníctvom neho do života, mi tento človek priniesol do života dar meditácie. Bol pre mňa dostatočne silným vzorom, aby som nasledovala jeho radu zpred 7 rokov „každé ráno si sadni na zadok a medituj.“ Meditácie sa stali bežnou súčasťou môjho života a prichádzajú mi v nich aj vnemy k mojej práci a novým tvorivým projektom. Môžem povedať, že práve dar meditácie mi umožnil vznik a rozvoj milovaného bábätka – projektu Meditačné centrum Irija a ženských kruhov Kňažky Irije. V prístupe k meditáciám a k životu celkovo nachádzam momentálne veľkú podporu u učiteľa Advaity – Moojiho. Posledné roky pravidelne navštevujem jeho Satsangy. Študujem tvorbu amerického psychiatra a duchovného učiteľa Davida R. Hawkinsa. Blízke sú pre mňa učenia všetkých učiteľov priamej cesty ako Sri Ramana Maharshi, Papaji, Mooji, Rupert Spira, Nisargadatta Maharaj. Samozrejme, najväčší zmysel v sebapoznaní má pre mňa moja vlastná meditačná prax, ktorá mi je aj najväčším zázemím pre moju prácu.

V energetike ženského tela som sa vzdelávala aj u Zulmy Reyo. Pod jej vedením som absolvovala Feminine Mysteries 1,2. Zulma bola dlhoročnou Oshovou žiačkou, žijúcou v jeho blízkosti a taktiež dlhoročnou žiačkou liečiteľa a kresťanského mystika z Cypru Daskalosa. Čo sa týka práce s telom, energiami a posvätnej sexuality, priťahuje a inšpiruje ma aj práca tantrickej učiteľky a mystičky Sofie Sundari, u ktorej som absolvovala seminár aj niekoľko kurzov. Rozvíjam sa aj v oblasti jogy, absolvovala som jogový trénersky výcvik u Fredyho Ayisiho a niekoľko seminárov pod vedením Mateja Jurenku. Pri práci s vedomím, liečením emočných zranení ma veľmi posunuli semináre na tému kvantového tvorenia u Evky Ďurišovej. Momentálne ma priťahuje aj práca s hlasom a tento rok som absolvovala 10-dňový pobyt Vocal Odyssey s Nessi Gomes na magickom Amorgose.Go to Top