Nahrávam Udalosti

POZVI LÁSKU DO SVOJHO ŽIVOTA
4-týždňový intenzívny meditačný online kurz

Slová súfijského básnika Rumiho. ,,Tvoja úloha nie je hľadať lásku, ale len hľadať a nájsť všetky prekážky, ktoré si si v sebe voči láske postavil.”

A o tom je MEDITÁCIA. Návrat k SEBE. Návrat k láske, ktorá je našou podstatou. Zvedomenie a rozpustenie lipnutí, které nám bránia vnímať, čo je skutočné. Spoznať seba ako VEDOMIE.

Kým veríme, že zdroj nášho šťastia či lásky je niekde tam vonku, sme obeťou vonkajších okolností. Naháňame sa, aby sme to našli. A keď to máme, bojíme sa, že to stratíme. Zvedomenie si našej podstaty ako lásky prináša do nášho života pokoj, poznanie, hlboké vnútorné naplnenie a súcit, ktorý nie je výsledkom žiadnej doktríny, ale je našou prirodzenou súčasťou. Spoznávame, že všetko je rovnocenné.

Meditácia nám umožňuje nájsť v našom vnútri odpovede na naše otázky, aj na otázku kto som? Tréningom sa dostávame za obmedzenia našej mysle, ktorá je súborom naučených programov a stávame sa SLOBODNÍ.

Ak sa chcete rozvíjať v zručnosti meditácie a “pozvať lásku” do svojho života, pozývame Vás na intenzívny 4-týždňový meditačný online kurz pre začiatočníkov s Nikou Lankovou, obľúbenou meditačnou sprievodkyňou a autorkou meditačných ŽiJA kurzov.

Kurz začína v utorok 6.6. o 19:00.
Pozostáva z 8 stretnutí v priebehu 4 týždňov.
Utorky a štvrtky 19:00-20:30.
Online cez Skype.

Každé stretnutie trvá približne 90 minút. Obsahuje praktickú a interaktívnu rozpravu k meditácii, 45-minútovú meditáciu a zdieľanie (z meditácie bude aj záznam, takže sa k nej viete opakovane vrátiť, aj v prípade, že nestihnete live prenos). Kurz je vytvorený tak, aby čo najlepšie podporil ľudí v začiatkoch meditačnej praxe a poskytol pevné základy pre samostatnú meditačnú prax.

Cena kurzu: 168 Eur
Prihlášky emailom na nikola.lankova@gmail.com

Môžete vyskúšať prvú hodinu zdarma a rozhodnúť sa o absolvovaní kurzu až po vyskúšaní prvej hodine. Sme radi, keď naše kurzy navštevujú ľudia, ktorí súznia s našou prácou a rešpektujeme jedinečnosť výberu cesty každého z nás

O lektorovi:

 Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Nika pôsobí aj ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje Rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duševné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

OD ÚČASTNÍKOV MEDITAČNÝCH KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky. “

ODPORÚČANIE:

Ži JA meditačné kurzy odporúčame kombinovať so štúdiom Rozpoznania skutočnosti na Univerzite vedomého života. Viac info o 3-ročnom štúdiu nájdete na www.vedomaskola.sk

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top