Nahrávam Udalosti

NEOSOBNÉ TICHO

meditačný pobyt, ktorý je určený všetkým, ktorí chcú rozpoznať svoju podstatu – VEDOMIE

Je zameraný na PRAX vnútorného ticha. V duchovnej praxi sa hovorí o “dlhej” a “krátkej” alebo priamej ceste. Obe tieto cesty majú svoje opodstatnenie. Dlhá cesta je súbor nástrojov, ktoré zušľachťujú našu osobnosť. Krátka alebo priama cesta sa nezaoberá zušľachťovaním ega. Je zameraná na priame rozpoznanie našej podstaty – vedomia. Namiesto nápravy jednotlivých vzorcov osobnosti sa spájame s tou časťou našej bytosti, ktorá je PRIRODZENE celistvá. Namiesto toho aby sme vytvárali, vizualizovali si vnútorný pokoj, lásku, naplnenie…spájame sa s tou časťou nás, kde ten pokoj, vnútorný mier, láska prirodzene JE stále prítomná.

Naše vedomie je ako slnko, ktoré neustále žiari. Aj vtedy, keď je prekryté oblakmi našich myšlienok, emócií. Naša myseľ sa prirodzene vlní ako hladina mora. Niekedy pokojná, niekedy rozbúrená. Očakávať, že hladina mora, bude vždy pokojná a bez vĺn nám môže priniesť pocity zlyhania a frustrácie, v ktorých sa zamotáme. Preto dovoľme si objaviť POKOJ, ktorý je v nás prítomný aj v chaose či v emočnej búrke.

Naša podstata nie je niečo, čo vytvárame tým, že sa staneme lepším človekom. Je stále s nami. A je dostupná pre každého. Neexistuje nič, čo by sme mohli spraviť, aby sme “TO” stratili. Len zvykom je naša pozornosť natoľko ukotvená v myšlienkových procesoch a dejoch naše osobnosti, že naša podstata ostáva jednoducho nepovšimnutá. Ako diamant, ktorý čaká na svoje odhalenie. A to je aj zmysel utrpenia, ktorý zažívame na úrovni osobnosti. Ponoriť sa hlbšie. Z plytčiny osobnosti do hĺbky vedomia. Nájsť tú časť seba, ktorá zranená nikdy nebola. Si nekonečné tvorivé vedomie, ktoré sa prejavuje skrze osobnosť. Dovoľ si to odhaliť.

Organizačné informácie:

NEOSOBNÉ TICHO – meditačný pobyt (okrem meditácií bude súčasťou pobytu aj podporné cvičenie jógy)

Termín: 14.4.-16.4., piatok-nedeľa
Kde: Vzdelávacie centrum Blatinka pri Hriňovej
Cena: 300 Eur (zahŕňa kurzovné, ubytovanie a stravu)

Prihlášky a registrácia emailom na nikola.lankova@gmail.com

Pobyt začína v piatok o 17:00 a končí v nedeľu okolo 14:00. Čaká nás chutná vegetariánska výživa. V piatok začíname večerou a v nedeľu končíme obedom. Ubytovane je vo viac-posteľových izbách. Prineste si so sebou meditačný vankúšik, karimatku na cvičenie, uterák, prezuvky, oblečenie na meditácie, cvičenie a vychádzky do prírody, pero, zápisník.

O LEKTOROVI:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Spolupracuje s Univerzitou vedomého života ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti a meditácií. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

Univerzita vedomého života je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top