Nahrávam Udalosti

ŽENA: kvet života, 8 týždňový online kurz

Na tento seminár sa prosím registrujte na nikola.lankova@gmail.com

Milá ŽENA,
s láskou Ťa pozývame na 8-týždňový online kurz ŽENA – kvet života. Výživa pre ženské telo i ženskú dušu. Každá hodina počas kurzu bude obsahovať meditáciu, cvičenie, prepojenie s ženským lonom i relaxáciu. V meditácii sa budeme venovať témam sebalásky a sebaprijatia. Dôležitá súčasť kurzu je začať opäť cítiť a vnímať svoje telo. Vnímať prúdenie energií vo svojom tele. Vnímať posvätné spojenie so svojim lonom ako aj so svojim srdcom. Na tieto centrá ženskej sily a posvätnosti sa budeme sústreďovať aj v meditácii aj pri cvičení. Meditácia podporí naše liečenie na jemnohmotnej úrovni, ukotví nás v hlbšom spojení s našou dušou, pomáha nám rozvinúť našu intuíciu a napojenie na boží zdroj. Cvičenie počas kurzu vrátane práce s dychom je inšpirované jogou, tantrou i taoistickými metódami. Budeme sa venovať jemnejším pohybom aj intenzívnejším cvikom. Rozvinieme našu schopnosť BYŤ OPÄŤ V TELE. Znie to možno samozrejme, no často si ani neuvedomujeme koľko času strávime v našej hlave a ako sme sa pod vplyvom tráum v snahe necítiť bolesť odpojili od nášho tela i od častí našej duše. No ak chceme liečiť, potrebujeme začať CÍTIŤ. Naše telo, aj našu dušu. Telo je úžasný nástroj. Vieme cezeň stvoriť život, transformovať emócie, tvoriť a zažívať ŽIVOT. Ak si dovolíme opäť cítiť naše telo, byť s ním v spojení, minimalizujeme riziko “ulietavania“ v iluzórnych svetoch a výrazne zvyšujeme našu schopnosť sebauzdravovania, celistvosti, radosti zo života a intuície.

Cena kurzu je 148 EUR.
Prihlasovanie emailom na nikola.lankova@gmail.com

Stretnutia budú prebiehať live cez Facebook v uzavretej skupine. V tejto skupine budú k dispozícii aj záznamy z našich stretnutí, ktoré sú Vám k dispozícii, ak nestihnete live prenos, prípadne, keď si budete chcieť pustiť video viac krát. Záznamy budú k dispozícii ešte 5 mesiacov po ukončení kurzu. Potom bude skupina vymazaná.

O LEKTOROVI:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Spolupracuje s Univerzitou vedomého života ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti a meditácií. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

„Čo sa týka mojej “ženskej cesty“, veľmi ma ovplyvnilo stretnutie s mojou učiteľkou Zolou Dubnikovou. Môj postoj k sebe ako k žene, k pohybu ako aj k vnímaniu a preciťovaniu svojho tela. Zola Dubnikova je medzinárodná lektorka a tanečnica, ktorá prináša svetu svoj unikátny Holistic Dance Language (jazyk holistického tanca), ktorý lieči a transformuje nielen telo, ale aj dušu. Pri Zole to bola “láska na prvý pohľad“ a po absolvovaní jej víkendového seminára na Slovensku som vedela, že chcem ísť aj na jej 2-mesačný Sacred Dance Training do Indie. Tento fyzicky aj emočne intenzívny a transformačný pobyt som absolvovala 2-krát. Druhý krát aj ako súčasť Zolinho support teamu s úlohou podpory žien v liečivo-emočných procesoch. To mi umožnilo nielen ďalej sa rozvíjať v úžasných pohybovo-duchovných náukach, ktoré Zola prináša, ale aj rozvíjať sa v zručnosti sprevádzania žien a ľudí celkovo v liečbe emočných zranení.

Z mojich učiteľov svieti na mojej ceste môj blízky priateľ Leri Veleslav. Okrem náuky Rozpoznania skutočnosti, ktorá mi prišla prostredníctvom neho do života a z uletenej ezo víly spravila ezo vílu s koreňmi (viz seminár Neha s koreňmi) mi tento človek priniesol do života dar meditácie. Bol pre mňa dostatočne silným vzorom, aby som nasledovala jeho radu zpred 6 rokov „každé ráno si sadni na zadok a medituj.“ Meditácie sa stali bežnou súčasťou môjho života a prichádzajú mi v nich aj vnemy k mojej práci a novým tvorivým projektom. Môžem povedať, že práve dar meditácie mi umožnil vznik a rozvoj milovaného bábätka – projektu Kňažky Irije. V prístupe k meditáciám a k životu celkovo nachádzam momentálne veľkú podporu a inšpiráciu u Moojiho a v dielach amerického psychiatra Davida R. Hawkinsa.
V energetike ženského tela som sa vzdelávala aj u Zulmy Reyo. Pod jej vedením som absolvovala Feminine Mysteries 1,2. Zulma bola dlhoročnou Oshovou žiačkou, žijúcou v jeho blízkosti a taktiež dlhoročnou žiačkou liečiteľa a kresťanského mystika z Cypru Daskalosa.

Čo sa týka práce s telom, energiami a posvätnej sexuality, inšpiruje ma aj práca tantrickej učiteľky a mystičky Sofie Sundari, u ktorej som absolvovala niekoľko kurzov. Rozvíjam sa aj v oblasti jogy, absolvovala som jogový trénersky výcvik u Fredyho Ayisiho a niekoľko seminárov pod vedením Mateja Jurenku. Pri práci s vedomím, liečením emočných zranení ma veľmi posunuli semináre na tému kvantového tvorenia u Evky Ďurišovej.

Univerzita vedomého života –  je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top