Nahrávam Udalosti

Chcete sa rozvíjať v zručnosti meditácie? Priťahuje Vás skúmanie vášho vnútorného sveta? Opäť otvárame nový cyklus Ži JA meditačných kurzov.

Meditácia nám umožňuje nájsť v našom vnútri odpovede na naše otázky, aj na otázku kto som? Tým priamo zvyšuje mieru našej zodpovednosti – schopnosti odpovedať na otázky života. Napĺňa nás pokojom, poznaním a prirodzene v nás rozvíja súcit, ktorý nie je výsledkom žiadnej doktríny, ale je našou prirodzenou súčasťou. Stávame sa pozornejším voči znameniam a vnemy nám radia, ako smerovať náš prejav, aby bol osožný pre všetky cítiace bytosti. Keď je naša myseľ pokojná, dokážeme vnímať to, čo je. Skutočné. Tréningom sa dostávame za obmedzenia našej mysle, ktorá je súborom naučených programov a stávame sa SLOBODNÍ. A zodpovednosť a sloboda idú ruka v ruke.

V Ži JA meditačných sa opierame o 3 základné piliere, ktoré sú v podstate JEDNÝM:

– bytie v srdci – frekvencia otvoreného srdca

– bytie – neosobné ticho – kto som za svojou mysľou?

– bytie v tele – vedomá prítomnosť v tele nám pomáha získať opäť kontakt s našim fyzickým telom ako aj citovým prostredím, rozvíja našu intuíciu, schopnosť spracovať a prepustiť staré traumy, aktivuje okruh telo-vedomie a učí nás byť v prítomnosti

ONLINE meditácie budú prebiehať cez Skype, zahŕňajú úvodné slovo – teóriu, približne hodinovú meditáciu a záverečné zdieľanie.

Kurz pozostáva z 12 stretnutí. Na jeseň otvárame 2 triedy:

PONDELOK 18:00-20:00

UTOROK: 19:00-21:00

Cena kurzu je 144 EUR.

Kurzom Vás bude sprevádzať Nika Laňková. Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje Rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duchovné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou meditačných kurzov Ži JA, ktorých zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyšším božským JA. Zaži JA odborné dielne a semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Sprevádza ženské kurzy. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

OD ÚČASTNÍKOV Ži JA KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky. ?”

Tento kurz je už plne obsadený. Sledujte naše stránky a dozviete sa o najbližších možnostiach.

ODPORÚČANIE: Ži JA meditačné kurzy Nika odporúča kombinovať so štúdiom Rozpoznania skutočnosti na Univerzite vedomého života. Viac info o 3-ročnom štúdiu nájdete na www.vedomaskola.sk

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.

Organizačné informácie:

ONLINE meditácie budú prebiehať cez Skype, zahŕňajú úvodné slovo – teóriu, približne hodinovú meditáciu a záverečné zdieľanie.

Kurz pozostáva z 12 stretnutí. Na jeseň otvárame 2 triedy:

PONDELOK 18:00-20:00

UTOROK: 19:00-21:00

Cena kurzu je 144 EUR.

O lektorke:

Seminárom Vás bude sprevádzať Nika Laňková. Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje Rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duchovné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou meditačných kurzov Ži JA, ktorých zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyšším božským JA. Zaži JA odborné dielne a semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Sprevádza ženské kurzy. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.Go to Top