Zdieľaná databáza kontaktov

Vnímaš Univerzitu Vedomého života a jej aktivity ako niečo výnimočné? Nejaký čas nás už spoznávaš a chceš sa stať súčasťou našich Kruhov nadšencov UVŽ a pridať sa k spoločnej tvorbe?

Pozývame ťa do tvorby, ktorá ťa môže osloviť a nadchnúť.

Univerzita vedomého života je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých.

Milí Nadšenci a študenti UVŽ,

chceme Vás pozvať do projektu, ktorý má zatiaľ pracovný názov “Zdieľaná databáza kontaktov“. Základným plánom projektu je vytvoriť databázu kontaktov na ľudí, ktorí si dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia navzájom zdieľajú informácie o sebe, predovšetkým o svojom mieste pôsobenia, zručnostiach, profesii, záľubách, dopytoch. Každý, kto pridá údaje o sebe do databázy cez zverejnený formulár bude overený, či patrí medzi študentov UVŽ, jej podporovateľov alebo či je človekom v súlade s našimi základnými hodnotami a následne mu bude pridelený prístup k údajom v databáze. Zúčastnení tak získajú kontakty po celom Slovensku a časom aj za hranicami, kde nájdu podporu, pomoc, spoluprácu a zároveň zviditeľnia seba a ponúknu pomoc a svoje služby druhým.

Údaje tejto databázy sú zdieľané len s overenými členmi, ktorí sa do databázy pridali a v súčasnosti sú to prevažne Nadšenci UVŽ a študenti UVŽ. O zmenách a vývoji toho projektu budú samozrejme všetci zúčastnení priebežne informovaní. 

Sme na začiatku, ale máme víziu aj týmto krokom uľahčiť prepájanie sa medzi sebou a rozvíjať tak spoluprácu, postavenú na troch zákonoch spravodlivosti:

Mám hodnotu.
Okolo mňa sú len priatelia a učitelia.
Všetko, čo sa deje, deje sa pre môj osoh.

Do databázy sa môžeš pridať aj ty a to cez formulár pod týmto textom.

Priamy link na formulár k pridaniu sa do Zdieľanej databázy kontaktov:
https://forms.gle/pFmsfp63UQMxc8T67

Ďakujeme, že ste s nami <3

Naša vízia

Tvoríme kruh ľudí, ktorí šíria povedomie o Univerzite vedomého života a jej aktivitách. Vnímame potrebu vytvárať osobné vzťahy a nespoliehať sa toľko na propagáciu cez regulované sociálne siete a neadresné rozosielanie správ. Každý z nás vo svojich mestách a miestach svojho pôsobenia šíri povedomie o podujatiach, kurzoch UVŽ podľa vlastných síl a schopností, preposiela adresne informácie konkrétnym známym a vytvára si spoluprácu s ďalšími ľuďmi. V našich kruhoch zdieľame medzi sebou nové nápady a pomáhame si s ich uskutočňovaním. Našim cieľom je rozšíriť naše kruhy do jednotlivých okresov, regiónov, stretávať sa, podporovať sa, zdieľať, tvoriť v súlade s tromi zákonmi spravodlivosti.

PROJEKTY

Aktuálne projekty, do ktorých sa môžete zapojiť alebo poslať ponuku na dodávateľské služby.

Robo Szegheő
Robo Szegheőkontaktná osoba

Som absolvent RS, pôsobím v Nových Zámkoch. Som k dispozícii ako kontaktná osoba pre záujemcov o viac informácií a spoluprácu.
Mobil: 0915 877 800
Email: robo@vedomaskola.sk

Jozefína Malá
Jozefína Malá
Som absolventka 2. ročníka RS v Košiciach,,
učiteľka v zácviku,
majiteľka masérskeho salónu žijúca v Trebišove
Mobil: 0905 796 769
Email: malajozefina@gmail.com
Michal Lenčeš
Michal Lenčeš
Som absolvent 1. ročníka RS v Nitre,
prevádzkovateľ autobazáru a zmrzlinárne
Mobil: 0905615571
Email: misolences@gmail.com

Prihláška do Zdieľanej databázy kontaktov