Našim zámerom je vzdelávanie k spoločnej spolupráci a vzájomnej podpore.

Veríme, že každý na tejto planéte je schopný viesť naplnený a plnohodnotný život, pokiaľ je ochotný na sebe pracovať a prevezme skutočnú zodpovednosť za svoj život.

Univerzita vedomého života sa snaží dať pomocnú ruku tým, ktorí chcú žiť rozvážne a vytvárať okolo seba slobodný svet, v ktorom je priestor pre každého z nás. Bez nutnosti sa porovnávať, posudzovať či odsudzovať.

Naša náuka je postavená na troch pilieroch Spoločenstva vedomého života: 

  • Pravda, ktorú vnímame ako vlastné vyjadrenie bez súperenia, bez porovnávania, či posudzovania, ktoré sa nepotrebuje dokazovať,
  • Sloboda, ktorú vnímame ako úctu k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti,
  • Vernosť, ktorú vnímame ako vyjadrovanie vlastného cítenia a prežívania.

Prvý ročník venujeme rozvoju osobnosti a uchopeniu vlastného EGA.

Učíme sa techniky, ako spoznávať samého seba, ako si vytvárať vlastnú životnú cestu bez vyplvu a očakávaní iných. Učíme sa, ako žiť v skutočnej slobode, vo vzájomnom rešpekte smerom k sebe aj smerom k ostatným.

Pracujeme s technikami, ktoré pomáhajú k lepšej komunikácii, vyjadrovaniu sa, pochopeniu svojich strachov, ako aj vlastného spôsobu myslenia.

Následne v druhom a treťom ročníku sa venujeme rozvoju na štyroch úrovniach ľudskej bytosti – fyzickej, emočnej, mentálnej a duchovnej. 

Všetky techniky, stretnutia, zážitky vás povedú k jedinému zámeru: viesť rozvážny a šťastný život, založený na skutočnej slobode.