O štúdiu sa môžete dozvedieť:

Štúdium konkrétneho stupňa “Rozpoznania skutočnosti” začína v septembri daného roku, preto je dobré prihlásiť sa čím skôr. Triedy v niektorých mestách už môžu byť plne obsadené. Tí, ktorí nemôžu z akýchkoľvek príčin začať študovať od septembra, budú mať možnosť sa pripojiť do prebiehajúceho štúdia až do decembra daného roku, avšak odporúčame začať od septembra, nakoľko náuka na seba nadväzuje.