Školné za jeden vyučovací deň je 65,-eur a platí sa vždy v hotovosti vopred v deň vyučovania za nasledujúci vyučovací deň.

Uhradiť školné je možné po častiach ako predplatby za daný vyučovací deň, alebo naraz formou jednorazovej zvýhodnenej platby.

Ceny za jednotlivé ročníky: 

Prvý ročník Rozpoznanie ega: 

Platba za každý vyučovací deň zvlášť: 12 x 65€  (realizované formou predplatby, tj. Vždy uhrádzate nasledujúci vyučovací deň).

Platba za celý školský rok: 720 Eur za 12 vyučovacích dní (tj. zľava 5 Eur / vyučovací deň)

2. a 3. Ročník 

Platba za každý vyučovací deň zvlášť: 6 x 65€  (realizované formou predplatby, tj. vždy uhrádzate nasledujúci vyučovací deň).

Platba za celý semester: 360 Eur za 6 vyučovacích dní (tj. zľava 5 Eur / vyučovací deň)

Máme možnosť poskytnúť zľavu pre dôchodcov a ZŤP, tak isto vieme zľavu zvážiť z vážnych osobných dôvodov individuálne, v tomto prípade je potrebné zavolať priamo Ivicke Grimovej na tel. číslo 0948 668 993. Snažíme sa vyjsť v ústrety, pokiaľ by financie mali tvoriť prekážku medzi vzdelaním a vami. Preto sa nám ozvite a nájdeme spoločné riešenie.