Ponuka štúdia

Štúdium na Univerzite vedomého života pozostáva z 3 stupňov.

  • rozpoznávací ročník,
  • védny ročník,
  • odborný ročník,

ktoré na seba nadväzujú.

Prečo študovať na UVŽ?

  1. Ponúkame vzdelávanie alternatívnou formou založené na rozpoznaní seba samého.
  2. Pomáhame študentom uchopiť zručnosti, ktorými disponujú a vedome ich rozvíjať.
  3. Naši učitelia sú skutoční znalci vo svojom odbore, živia sa ním v praxi.
  4. Ponúkame jednotné organizačné zabezpečenie vzdelávania pre všetky odbory.
  5. Vytvárame zázemie našim učiteľom, aby sa mohli plnohodnotne venovať študentom.

Ponuka štúdia a prihláška