Najčastejšie otázky a odpovede2019-07-22T14:32:35+02:00

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo môžem využiť ako absolvent vyučovania?2020-08-25T11:24:57+02:00

Ako absolvent jednotlivých ročníkov náuky rozpoznania skutočnosti máte možnosť navštíviť bezodplatne vyučovanie, ktoré ste už počas štúdia absolvovali.

Ak sa chcete zúčastniť témy, ktorú ste počas vyučovania vynechali žiadame plnú sumu 65,- €.

Som absolvent?

Príklad 1

Pre I. ročník Rozpoznania skutočnosti je podmienkou absolvovania zúčastniť sa 9-tich vyučovacích dní. Absolvent na výnimku absolvoval 7, alebo 8 vyučovacích dní a rozhodol sa dokončiť I. ročník (záujem potvrdil predplatbou do počtu 9, či 10 vyučovacích dní) a pokračovať súčasne v II. ročníku. V tomto prípade sa bezodplatne zúčastňujete výuky, ktorú ste už absolvovali za predpokladu, že sa konkrétne vyučovanie koná a dovoľuje to kapacita.

Príklad 2

Mám absolvovaných 6 a menej vyučovacích dní, ale chcem sa znova zúčastniť vyučovania vo vyučovacích dňoch, ktoré som už navštívil. V tomto prípade žiadame o rezervačný príspevok na pokrytie nákladov s chodom navštívenej triedy vo výške 25,- €.

 

V prípade, že sa chcete opakovane zúčastniť výuky je Vaša účasť podmienená vyššie uvedeným podmienkam a kapacite konkrétneho vyučovania. V tomto prípade sa ozvite Študijnému oddeleniu – Anke Litvajovej anka@vedomaskola.sk. Počítajte s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostanete až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.

Čo mám robiť v prípade, že mi termín vyučovania nevyhovuje?2020-05-15T21:29:52+02:00

Ak vám termín vyučovania z nejakého dôvodu nevyhovuje, je možné si tento termín nahradiť v inej triede v iný dátum.

Dôležité je však, aby ste s nami o tejto skutočnosti komunikovali, a to hneď z niekoľkých dôvodov: 

 • aby sme vám zabezpečili v triede miesto a prípadne obed,
 • aby trieda nebola plne obsadená študentami,
 • aby sme mali prehľad o počte vami absolvovaných vyučovacích dní,

Kontakt: Anka Litvajová

0904-605-099

studium@vedomaskola.sk.

Tiež upozorňujeme, že pre absolvovanie celého trojročného štúdia je potrebné absolvovať potrebný počet vyučovacích dní. Viac informácií nájdete v Internej smernici pre študentov.

Koľko stojí štúdium Rozpoznanie skutočnosti?2020-05-15T21:31:20+02:00

Školné za jeden vyučovací deň je 65,-eur a platí sa vždy v hotovosti vopred v deň vyučovania za nasledujúci vyučovací deň.

Uhradiť školné je možné po častiach ako predplatby za daný vyučovací deň, alebo naraz formou jednorazovej zvýhodnenej platby.

Ceny za jednotlivé ročníky: 

Prvý ročník Rozpoznanie ega: 

Platba za každý vyučovací deň zvlášť: 12 x 65€  (realizované formou predplatby, tj. Vždy uhrádzate nasledujúci vyučovací deň).

Platba za celý školský rok: 720 Eur za 12 vyučovacích dní (tj. zľava 5 Eur / vyučovací deň)

2. a 3. Ročník 

Platba za každý vyučovací deň zvlášť: 6 x 65€  (realizované formou predplatby, tj. vždy uhrádzate nasledujúci vyučovací deň).

Platba za celý semester: 360 Eur za 6 vyučovacích dní (tj. zľava 5 Eur / vyučovací deň)

Máme možnosť poskytnúť zľavu pre dôchodcov a ZŤP, tak isto vieme zľavu zvážiť z vážnych osobných dôvodov individuálne, v tomto prípade je potrebné zavolať priamo Ivicke Grimovej na tel. číslo 0948 668 993. Snažíme sa vyjsť v ústrety, pokiaľ by financie mali tvoriť prekážku medzi vzdelaním a vami. Preto sa nám ozvite a nájdeme spoločné riešenie.

Aký je zámer štúdia Rozpoznanie skutočnosti?2019-08-12T14:59:23+02:00

Našim zámerom je vzdelávanie k spoločnej spolupráci a vzájomnej podpore.

Veríme, že každý na tejto planéte je schopný viesť naplnený a plnohodnotný život, pokiaľ je ochotný na sebe pracovať a prevezme skutočnú zodpovednosť za svoj život.

Univerzita vedomého života sa snaží dať pomocnú ruku tým, ktorí chcú žiť rozvážne a vytvárať okolo seba slobodný svet, v ktorom je priestor pre každého z nás. Bez nutnosti sa porovnávať, posudzovať či odsudzovať.

Naša náuka je postavená na troch pilieroch Spoločenstva vedomého života: 

 • Pravda, ktorú vnímame ako vlastné vyjadrenie bez súperenia, bez porovnávania, či posudzovania, ktoré sa nepotrebuje dokazovať,
 • Sloboda, ktorú vnímame ako úctu k jedinečnosti a rozmanitosti každej bytosti,
 • Vernosť, ktorú vnímame ako vyjadrovanie vlastného cítenia a prežívania.

Prvý ročník venujeme rozvoju osobnosti a uchopeniu vlastného EGA.

Učíme sa techniky, ako spoznávať samého seba, ako si vytvárať vlastnú životnú cestu bez vyplvu a očakávaní iných. Učíme sa, ako žiť v skutočnej slobode, vo vzájomnom rešpekte smerom k sebe aj smerom k ostatným.

Pracujeme s technikami, ktoré pomáhajú k lepšej komunikácii, vyjadrovaniu sa, pochopeniu svojich strachov, ako aj vlastného spôsobu myslenia.

Následne v druhom a treťom ročníku sa venujeme rozvoju na štyroch úrovniach ľudskej bytosti – fyzickej, emočnej, mentálnej a duchovnej. 

Všetky techniky, stretnutia, zážitky vás povedú k jedinému zámeru: viesť rozvážny a šťastný život, založený na skutočnej slobode.

Kde sa môžem dozvedieť viac o štúdiu?2020-05-15T21:36:42+02:00

O štúdiu sa môžete dozvedieť:

Štúdium konkrétneho stupňa “Rozpoznania skutočnosti” začína v septembri daného roku, preto je dobré prihlásiť sa čím skôr. Triedy v niektorých mestách už môžu byť plne obsadené. Tí, ktorí nemôžu z akýchkoľvek príčin začať študovať od septembra, budú mať možnosť sa pripojiť do prebiehajúceho štúdia až do decembra daného roku, avšak odporúčame začať od septembra, nakoľko náuka na seba nadväzuje.

Kde a dokedy sa môžem prihlásiť na štúdium “Rozpoznania skutočnosti” ?2020-05-15T21:38:01+02:00

Štúdium prvého ročníka “Rozpoznania skutočnosti” začína vždy septembri, preto je dobré prihlásiť sa čím skôr. Triedy v niektorých mestách už môžu byť plne obsadené. Tí, ktorí nemôžu z akýchkoľvek príčin začať študovať od septembra, budú mať možnosť sa pripojiť do prebiehajúceho štúdia najneskôr do decembra daného roku, avšak odporúčame začať od septembra. 

Prihlasujte sa na tejto stránke. 

 

Ako dlho trvá štúdium Rozpoznania skutočnosti ?2020-05-15T21:38:56+02:00

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti je rozdelené do troch ročníkov, pričom výuka začína vždy v septembri a končí v júni.

Prvý ročník “Rozpoznanie EGA”  trvá 12 vyučovacích dní v priebehu 10 mesiacov (september – jún). Jedná sa o 10 prednáškových + 2 zážitkovo-praktické dni.

Druhý a tretí ročník “Životospráva rozvážnej bytosti” sú rozdelené na celkovo 4 semestre podľa hlavného okruhu poznania:

 • Fyzické telo (2. Ročník, zimný semester, september – január)
 • Emočné telo (2. Ročník, letný semester, február – jún)
 • Mentálne telo (3. Ročník, zimný semester, september – január)
 • Duchovné telo (3. Ročník, letný semester, február – jún)

Každý semester v druhom a treťom ročníku je rovnako v rozsahu 6 vyučovacích dní, ktoré sú však rozdelené podľa osnov, a to buď do samostatných dní, alebo do víkendových stretnutí (sobota + nedeľa), alebo do viacdňových stretnutí (3 a viac dní).

 

Podmienky postupu v rámci ročníkov:
Každý, kto sa zúčastnil aspoň 9 prednášok v prvom ročníku získa absolventský diplom a môže pokračovať v štúdiu druhého ročníka. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte prednášky, tak si ju môžete nahradiť aj v inom meste.

V druhom a treťom ročníku je potrebné absolvovať všetky vyučovacie dni. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte prednášky, tak si ju môžete nahradiť aj v inom meste.

Čo mi prinesie absolvovanie štúdia “Rozpoznania skutočnosti” ?2020-05-15T21:39:34+02:00
 • zlepšíš si vzťahy s okolím v práci aj v rodine
 • osvojíš si techniky, ako vyjsť v bežnom živote z tzv. “začarovaných kruhov”
 • rozpoznáš svoje kvality a svoje prirodzené schopnosti, ktoré môžeš ďalej rozvíjať
 • naučíš sa vedome pracovať s konfliktom a využívať jeho potenciál
 • naučíš sa pracovať so svojimi strachmi
 • tvoj život sa skvalitní a dostane úplne nový rozmer
 • získaš množstvo nových priateľov a spolupracovníkov

Viac informácii o tom, aké prínosy má štúdium “Rozpoznania skutočnosti” si môžeš prečítať v recenziach od našich študentov. 

Go to Top