Nahrávam Udalosti

Čo je to ekonómia, čo skúma + peniaze a finančná gramotnosť

V úvodnej prednáške zadefinujem pojem “ekonómia”, vysvetlím rozdiel medzi “ekonómiou” a “ekonomikou” tak, aby som bol v ďalšom pokračovaní zrozumiteľný.

Krátko predstavím históriu výmeny statkov a služieb medzi ľuďmi na trhu, prejdem cez priamu a nepriamu výmenu, budem sa venovať pôvodnému významu peňazí čím boli kryté a proces, akým sa dostali do dnešného stavu, keď sú to vlastne iba papieriky, poukážky, ktoré sú kryté iba tzv. vierou v budúcu spotrebu.

Načrtnem možné cesty ako manažovať vlastné príjmy, či výdaje, a ako sa chrániť proti infláciou.

O lektorovi:

Som absolvent 3-ročného štúdia Rozpoznania skutočnosti, lektor, a autor (zatiaľ) troch kníh, v ktorých sa venujem predovšetkým socio-ekonomickým témam. Zaujíma ma spoločenské dianie a ekonomické náväznosti. Vo svojich knihách románovou formou opisujem možné dopady ekonomických aspektov na všedný spoločenský život. Snažím sa hovoriť o tom, aká je pre nás ekonómia dôležitá a ako sa (na škodu veci) táto veda premenila na dostupnú iba pre študovaných ľudí. Naopak, základné princípy ekonómie sú veľmi jednoduché, používame ju pri každom našom rozhodnutí, aj keď častokrát nevedomky.

Venujem práci v neziskovej organizácii Univerzity vedomého života a spolu s ľuďmi, ktorí sa starajú o jej chod chceme rozšíriť svoje pôsobenie o ďalšie činnosti a realizovať nápady, ktoré v nás vznikajú.

Mám láskavú a dobrú manželku, mám dve úžasné deti, ktoré ma neustále učia. Mám kde hlavu skloniť a čo jesť a piť.

Mám okolo seba krásnych ľudí, ktorí mi pomáhajú aj keď mi niekedy musia našepkať, kde pomoc potrebujem. Zrejme to nemajú so mnou ľahké.

Mám všetko, čo potrebujem. Som najbohatší človek na svete.Go to Top