Nahrávam Udalosti

KLENOTY DUŠE V NOVOM TELE
Očista a odpúšťanie

Každá ľudská bytosť má prirodzenú túžbu nájsť samú seba. Už hneď po narodení sa ocitneme vo svete, ktorý má vopred zadané pravidlá fungovania. Ako deti sa učíme tieto pravidlá rozpoznávať, ako dospievajúci máme prirodzenú chuť hľadať odpovede na to, kto sme, aký je náš zámer, odkiaľ v skutočnosti prichádzame a kam smerujeme.

Náš kurz s názvom “Klenoty duše v novom tele” Vám pomôže nájsť odpovede na mnohé Vaše otázky a ponúkne Vám jasnú a zrozumiteľnú metódu, ako si užívať dobré zdravie a vnášať radosť i šťastie ako do svojho života, tak aj do svojej rodiny i do svojho okolia.

Vyberieme sa na spoločnú cestu, ktorá sa bude skladať zo štyroch víkendových stretnutí. V každom stretnutí prebudíme v sebe jeden z darov/ duševných klenotov, ktoré nám pomôžu zahojiť naše zranenie a hlbšie porozumieť našim životným procesom. Pripravia nás na cestu toho najrýdzejšieho a najláskavejšieho prejavu vedomej a tvorivej sily človeka, ktorá v každom z nás drieme a postupne sa v nás všetkých prebúdza.

Dátumy a témy:

Očista a odpúšťanie: 24. – 26. marec
Dôvera a oddanosť: 19. – 21. máj
Pravda a tvorivosť: 7. – 9. júl
Láska a múdrosť: 25. – 27. august

Očista a odpúšťanie

Na začiatku novej cesty potrebujeme prepustiť všetko, čo nám bráni v našom raste a rozvoji. Potrebujeme sa vzdať rôznych obáv, strachov, túžob, vzdorov, závislosti, lipnutia i pnutí, ktoré pochádzajú z našej minulosti. Tento proces sa nazýva očista. Učiteľ prichádza vtedy, keď je žiak pripravený. Na to, aby sme sa mohli niečo nové naučiť, potrebujeme prepustiť to staré, a unavené, čo nám bráni v našom raste.

Prečo Klenoty duše v novom tele?

V zanedbanom, chorom a boľavom tele sa duševné klenoty len ťažko rozvíjajú. Je to preto, lebo zanedbané a boľavé telo si neustále vyžaduje našu pozornosť, vytvára nám pocit väzenia a nedovoľuje nám sústrediť svoju myseľ naplno. V tele, s ktorým cítime nesúlad, neustále trpíme.

Na to, aby sme sa mohli plne sústrediť na svoju celistvosť, potrebujeme svoje telo ozdraviť a obrodiť. Pokiaľ sa o svoje telo zdravo staráme a cítime s ním súlad, máme možnosť naplno uchopiť svoje jedinečné kvality a skrze ne odhaliť svoju vlastnú hodnotu a jedinečnosť.

Naše telo potrebuje pohyb. A to nie hocijaký. Bezhlavý pohyb nám môže aj uškodiť. Pohyb treba rozvíjať systematicky, na základe konkrétnych metód. Naučiť sa hýbať tak, aby sme pohybom podporili svoje zdravie, je úžasná zručnosť. Metóda Rozvahy pohybu Ťa takéto zručnosti bude učiť.

Na stretnutí nás čaká :

* spoločné ponorenie sa do procesov očisty a odpustenia
* emocionálne liečenie
* spoločný obrad v jurte
* spoločné meditácie a vizualizácie
* cvičenie Rozvaha pohybu
* učenie šamanských piesní
* výprava do lesa so zámerom prijatia darov
* dychové cvičenia, vizualizácie a mudry

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Termín: 24. 03.  – 26. 03. 2023

Miesto konania: Lesný chrám Prameň Života: https://www.rozvahapohybu.sk/pramen-zivota

Cena:  220 eur za jedno stretnutie, alebo 799 eur za celý kurz, t.j. všetky štyri stretnutia

Zálohu 120€ zaplatíte teraz pri registrácii a zvyšnú sumu 100€ v hotovosti na mieste pri príchode.
Registrácia je možná cez registračný formulár nižšie.

Podmienky platieb a rezervácie:

Vaša registrácia je platná až po úhrade zálohy vo výške 120€ na náš účet.
V prípade, že ste sa registrovali, neuhradili ste zálohu a kapacita seminára sa naplní, bude vám ponúknuté miesto náhradníka.
V prípade, že sa seminár naplní, môžete sa registrovať ako náhradník. Ak iný účastník zruší svoju účasť, budeme vás kontaktovať.

Vašim sprievodcom bude Matej Jurenka. Matej je slovenský rodák, zakladateľ metódy Rozvaha pohybu, žije na Prameni Života a pôsobí ako učiteľ na Univerzite vedomého života. Venuje sa hudobnej terapii, meditácii, otužovaniu, obrode pôvodného duchovna, skúmaniu ľudskej duše i skúmaniu vedomia. Viac info o Matejovi nájdete na stránke http://www.rozvahapohybu.skGo to Top