Loading Events

Motivácie ľudského jednania

Ekonómia inak

Prečo konáme tak, ako konáme? Čo nás motivuje k našim rozhodnutiam? Ako vznikajú? Budem hovoriť o hodnotách, o tom, že ľudia majú rôzne hodnoty, teda že hodnotenie statkov, či situácií konáme na základe subjektívnych preferencií a o tom, že tieto preferencie nie je možné medzi ľuďmi porovnávať.

Sme presvedčení o tom, že ak niekto niekomu pomáha bezodplatne je to altruista. Áno je, ale ani tento človek nejedná bez toho, aby mal zo svojho konania zisk. Iba nie je peňažný.

Vyberám si cestu podľa svojich priorít, posúdenie nákladov a ziskov sa týka iba mňa, nikto iný nedokáže moje rozhodnutie posúdiť.

Môže so mnou iba súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Prečo zažívame sklamanie z kúpy nejakej veci, a napriek tomu sme si ju kúpili? Spolu porozumejme našim rozhodnutiam, našim procesom v mozgu, či v srdci, aby sme sa zbytočne nesúdili. O tom, že nejestvuje žiadny objektívny etalón na základe, ktorého by sme objektívne posudzovali činy iných ľudí.

Súcitíte s deťmi, ktoré sa 12 hodín denne krčia nad šijacimi strojmi niekde v Afrike a chcete, aby fabriku zatvorili?
Vysvetlím, prečo by ste im týmto spôsobom ublížili.

Zadefinujem slovo “zisk” a zdôvodním, prečo neexistuje žiadny človek, ktorý nekoná s vidinou zisku. Ani altruista.

O lektorovi:

Som absolvent 3-ročného štúdia Rozpoznania skutočnosti, lektor, a autor (zatiaľ) troch kníh, v ktorých sa venujem predovšetkým socio-ekonomickým témam. Zaujíma ma spoločenské dianie a ekonomické náväznosti. Vo svojich knihách románovou formou opisujem možné dopady ekonomických aspektov na všedný spoločenský život. Snažím sa hovoriť o tom, aká je pre nás ekonómia dôležitá a ako sa (na škodu veci) táto veda premenila na dostupnú iba pre študovaných ľudí. Naopak, základné princípy ekonómie sú veľmi jednoduché, používame ju pri každom našom rozhodnutí, aj keď častokrát nevedomky.

Venujem práci v neziskovej organizácii Univerzity vedomého života a spolu s ľuďmi, ktorí sa starajú o jej chod chceme rozšíriť svoje pôsobenie o ďalšie činnosti a realizovať nápady, ktoré v nás vznikajú.

Mám láskavú a dobrú manželku, mám dve úžasné deti, ktoré ma neustále učia. Mám kde hlavu skloniť a čo jesť a piť.

Mám okolo seba krásnych ľudí, ktorí mi pomáhajú aj keď mi niekedy musia našepkať, kde pomoc potrebujem. Zrejme to nemajú so mnou ľahké.

Mám všetko, čo potrebujem. Som najbohatší človek na svete.Go to Top