Nahrávam Udalosti

Mužská a Ženská úloha v partnerstve

na Festivale ART OF SLOVAKIA, BRATISLAVA

Univerzita vedomého života pozýva na besedu na aktuálnu tému
s Jolim Litvajom v Bratislave

Akú úlohu má v partnerstve muž a akú žena?
Naozaj je rodina kompletná len vtedy, ak má otca aj mamu?
Jestvuje nezastupiteľná úloha ženy alebo muža v rodine?
Sú pre muža a ženu isté činnosti osobitne prirodzené?
Čo je to mužská a ženská energia?
Má mužsko-ženská energia vplyv na mužsko-ženskú rolu v partnerstve?
Môže žena porozumieť mužskému svetu a naopak muž tomu ženskému?

Ak Vás zaujali naše otázky, pridajte sa k nám na cestu k ich odpovediam.

Rozdiel medzi mužom a ženou je oveľa menší, ako sme zvyknutí uvádzať v spoločenskom stereotype. Napriek týmto tvrdeniam, treba uznať jedinečnosť týchto zdanlivo oproti sebe stojacich rodov. Zbaviť ich len zbytočných pokrivených nánosov povrchných prvoplánových poučiek z minulosti.

Toto nové, aj keď veľmi jednoduché poňatie, prináša priekopnícke prístupy k poňatiu prepojenia muža a ženy do naplňujúcich rovnocenných vzťahov. Na tomto poznaní je postavená štruktúra vyučovania Rozvážnych vzťahov, ktoré je súčasťou náuky Rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života.

Prednášku povedie jeden z učiteľov Univerzity vedomého života Joli Litvaj.

Vo svojom živote prešiel a prechádza rôznymi transformáciami svojej osobnosti. Z manažéra a riaditeľa viacerých firiem sa vďaka osobnostnému rozvoju a záujmu o prírodu, jej zákonitostí a pôsobenia na človeka stal „mestským šamanom“. Aj napriek tomu, že žije v meste, nie je to preňho obmedzujúci faktor. Je absolventom Školy Soni Pankovej, ktorá ho priviedla k vnímaniu sveta cez živlovú optiku. Momentálne pôsobí v Univerzite vedomého života ako lektor v prvom ročníku Rozpoznania skutočnosti.

Beseda sa uskutoční:

Čas: sobota 15.10.2022 od 19:00
Miesto: Vodárenské múzeum, Devínska cesta 5364, 841 04 Bratislava – Karlova Ves 
Vstupné: dobrovoľný príspevok
Registrácia: TU

Univerzita vedomého života je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top