Vibračné roly v náuke Rozpoznanie skutočnosti (úryvok)

Ľudská osobnosť – ego sa tiež formuje podľa toho, aká sila na neho pôsobí alebo akou silou sa rozhodlo pôsobiť na okolie, aby získalo, čo chce. Stvárňuje sa do súboru vlastností prejavu, ktorú v našej náuke nazývame „vibračná rola“. Preto vibračná, lebo každá táto rola vibruje nejakým kmitočtom (frekvenciou), a tým pôsobí na svoje okolie. Vyvoláva spätnú väzbu.

Podľa toho aj rozhoduje o tom, akým prostredím sa obklopuje. Práve táto rola zodpovedá za to, koho máme vo svojom okolí a čo v ňom prežívame.

Stále sa odvíjame od dvoch základných síl, ktoré ovplyvňujú vesmír, no keď k tomu pridáme správny a unavený postoj, na svete zrazu máme štyri vibračné roly osobnosti/ega človeka. Naše ego sa dokáže prejavovať vo všetkých štyroch rolách podľa „svojej“ potreby, ako sme si uviedli. Z našich prirodzených predpokladov sa odvíja aj náš typ osobnosti, ktorý priamo ovplyvňuje náš výber i komunikáciu s okolím. Veda o typológii osobnosti človeka bude trochu popísaná aj v nasledujúcich kapitolách Rozpoznania skutočnosti; a existuje veľa rôznych náuk v modernej či ezoterickej literatúre s touto tematikou. Pre nás v tomto okamihu nie je vôbec dôležité, aký sme typ osobnosti. Dajme však pozornosť tomu, aby sme vedeli rozpoznať, v akej role sa ocitáme, keď komunikujeme s okolím, či vedieme vnútorný rozhovor. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že sme v jednej z unavených rolí.

Vieme aj z predchádzajúcich kapitol, že v unavenom postoji nás nečaká nič dobrého. Prejdeme si charakteristiku všetkých vibračných rolí a povieme si, ako savyšplhať z unavených postojov do správneho postoja.

tyran obet

Ochranca – keď komunikujeme ako ochranca, dokážeme na človeku spozorovať jeho kvality a navrhovať spôsoby, ako ich môže využiť pre svoj osobný rozvoj alebo vzájomnú spoluprácu s okolím. Vieme rozpoznať to správne smerovanie alebo obraz, ktorý by mohlo naše okolie naplniť a vieme aj navrhnúť zmysluplné úpravy, aby sa cesta k naplneniu uľahčila.

Tyran – ak sa ochranca „unaví“, čo je dôsledkom vyčerpania, ktoré však môže byť zapríčinené rovnako neprirodzeným spôsobom života, ako aj bežným vysilením, stáva sa z neho tyran. Ten dokáže často aj veľmi trefne obviniť svoje okolie zo spôsobenia skazy. Bez problémov ukazuje prstom a nemilosrdne stanovuje vinu, za ktorú bez zaváhania trestá. Takisto je veľmi zručný vo výpočte chýb, no ich nápravu vidí vždy v príkazných a zákazových obmedzeniach dotknutého. Nehľadá riešenie ani odpovede. Výsledkom jeho zásahu je trest alebo obmedzenie.

Opatrovník – v role opatrovníka sme veľmi vnímaví k okoliu a citlivo vyberáme návody, ktoré je hodno nasledovať. Dokážeme pochopiť priekopnícke obrazy a vymyslieť spôsob, ako ich uskutočňovať. Prijímame rady a staráme sa o to, aby boli zrozumiteľné ich bližším štúdiom a analýzou. Po ich pochopení rozvíjame návrhy do výsledkov, o ktorých možno netušili ani sami nositelia.

Obeť – unavený opatrovník je uväznený vo vlastnom svete, kde sa nič nedarí a nikto mu nerozumie. Nepochopený a stále napádaný tyranmi hľadá len cestu k úniku. Každú radu už niekedy počul, vyskúšal a nefungovala. Čo neodhalil ako nefunkčné, to je pre neho nezrozumiteľné alebo sa to k nemu jednoducho nevie dostať. On sám sa snaží ako len môže, ale z okolia sa na neho rútia len polená, ktoré mu podrážajú nohy. Jeho osudové otázky sú: „Prečo práve ja?! Komu som čo urobil?!“

Návod na to, ako sa vymotať z unavených rolí je veľmi jednoduchý, no obe unavené roly sa toho svojho desia.

AKO? 

Dočítate sa v učebnici Rozpoznanie skutočnosti alebo nasadnite na vlak štúdia Rozpoznanie skutočnosti ešte tento rok!

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha!