Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Máte opakujúce sa problémy, ktoré vám prinášajú nerovnováhu, stres, obavy, strach? Pri tomto sústredení sa pozrieme hlbšie na konkrétne programy, ktoré nám to prinášajú. Naučíme sa ako ich spracovať, pochopiť, prepísať a uvedomiť si danú lekciu z programu, ktorý nás oberá o energiu. Povieme si čo je podstatou týchto programov a prečo existujú v našich životoch.

Ukážeme si prakticky, čo sa deje pri nepochopení, a čo sa deje pri uvedomení daného programu správania.  Povieme si o dôslednej práci s energiami, ktorá nás privedie k zdravému  sebavedomiu a sile.

Každým jedným pochopením daných skúseností sa človek posúva vpred k prirodzenému a zdravému pohľadu na život. To znamená, že prepísaním starých vzorcov správania sa uvoľnia putá, ktoré nám bránia dostať sa hlbšie k sebe samým.

Sústredením Vás bude sprevádzať Braňo Rybička, učiteľ v Univerzite vedomého života a Škole jednoty, spisovateľ a človek milujúci život.

Kde? Meditačné centrum Užívaj, Slovenská 49, Prešov

Kedy? 8.12.2018  od 10:00 – 14:00 až 16:00

Koľko? 27,- eur. Zálohu 17,- eur poslať do 4.12.2018 na č.ú.: IBAN:  SK72 8360 5207 0042 0314 9428 do poznámky  meno a priezvisko s prihlásením na sústredenie.

Počet miest je obmedzený.

Otázky prípadné a nejasnosti píšte na kontakt: branorybicka@gmail.com

Viac informácií o lektorovi: https://vedomaskola.sk/brano-rybicka-vyznanie/

www.skolajednoty.sk

www.jednoduchyzivot.webnode.sk

Print Friendly, PDF & Email