Prenášať vnútornú silu v podobe lásky, ktorá transformuje všetko živé aj neživé. Prinášať pokoj vo forme vlastnej spokojnosti a prijatých všetkých hmotných prejavov, ktoré sa dejú teraz. Prestať bojovať s vonkajšími vplyvmi a nazerať na nich cez srdce. Mať svoje ego pod kontrolou, bez kontroly. Byť pánom v tvorení a používať svoje „aplikácie“  života. Ako sú rozum, ego, myseľ, inštinkt, vôľa, intuícia. Naučiť sa ich chápať a vnímať ich podstatu. Vedieť kedy sa ktorá prejavuje a v pokoji ju používať.

Prestať byť obeťou života a začať nazerať na život skrze dar, ktorým život samotný je. Človek, bytosť to láskavá, otvor svoje brány pokoja a prejav ich vo svojej sile. Prines na Zem čo si praje tvoja bytosť a dávaj svoju skutočnú podstatu. Všetko je dané a predsa sa veci každú chvíľu menia. Ostáva chvíľa na slobodnú vôľu s ktorou ruka v ruke kráčaš každú chvíľu. Dovoliť si otvoriť svoje božské dary a pustiť veci, ktoré prestali slúžiť v tomto pozemskom raji. Stále je možnosť kam sa posunúť ak rozhodneš sa teraz. No nenáhli sa, lebo všetko k tebe, aj tak príde.

Pokoj a mier v srdci každý nosí. Hlboko v podstate bytostnej chvíle. Pokoj je premena, ktorá zladí všetko a navráti do božskej podstaty celku. V pokoji sa naladíte na synchronicitu vesmíru. Svojej podstaty a intuície v nej. Cez pokoj sa tvoria prítomné cnosti, kde cítiť radosť a šťastie v každom momentne.

Kde láska sa zasieva, časom láska vykvitne. Kde mier je podstatou, tam úcta miesto má. Harmónia zavládla v tomto momente a obkolesila celú bytosť. Harmónia je dar rovnováhy, kde človek, čo by duša nekonečná nachádza v nej všetko a vyrovnané, prijaté  sú roviny života.

Prinášať do roviny hmotnej pokoj a mier, cez vlastné bytie, ktoré je umožnené v prejave ticha a mieru.

Miluj, tancuj, teš sa raduj, lebo dnes je ten správny deň na život.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk