Príjemný deň sa praje všetkým nám, celému stvoreniu, celej Zemi. V útrobách našej podstaty drieme večné poznanie, ktoré oslobodí človeka od úplnej nevedomosti a strachov. Drieme a čaká, kedy si ho človek opäť vezme a navráti sa tak k plnosti vlastného vedomia. Bez strachov, ktoré ho naučili oddelenosti. Navráti sa k láske a spojitosti všetkých božských atribútov ľudskej bytosti. Sme tu v tejto dobe, aby návrat k plnému vedomiu bol plynulí, jasný a priamy. Tak ako cesta domov zo školy, práce, alebo známom chodníku po ktorom takmer denne kráčate.

Je to veľmi podobné aj s návratom domov, do plného poznania. V našich prirodzených stavoch vieme, že je všetko v poriadku. Také, aké má byť. Nazeraním cez kozmické vedomie, ktoré chápe každú jednu hru, či už pozemskú, alebo galaktickú. Kde každé jedno miesto má svoj význam a napĺňa tým svoje poslanie k čomu bolo vytvorené. Sme dôležitosťou života a každého jedného kroku, ktorý sa deje v prejavenom – hmotnom, aj neprejavenom – duchovnom svete. Nič nie je nazvyš a nič ani nechýba. Konštantne sa všetko mení, aby skúsenosti boli prežité a zvedomené zo všetkých možných uhlov pohľadu.

Poznať a vedieť, chápať či rozumieť. Jemne rozdielne uvedomenia, ktoré posúvajú jednotlivé roviny človeka v danom stupni jeho cesty. Rozumieť môžeme tomu, ako funguje mechanizmus mlynského kolesa. Chápať prečo je stvorené a vedieť k čomu slúži. Poznať akú úlohu má v celom stvorení v danom evolučnom skoku. Vývoj napreduje stále, je to nekonečný proces. Našou cestou je ísť s ním. Udržiavať krok podľa vlastnej rýchlosti a možností, ktoré sú individuálne každému z nás. Ísť proti evolúcii by bolo hlúpe. Ísť s vesmírom, so životom s vedením a poznaním, že všetko sa deje tak ako má a moje konanie je súčasťou cesty k slobode a šťastiu. K naplneniu božského zámeru stvorenia.

Pochopiť čo je cieľom cesty, nájsť vlastné piliere, stavať a budovať svoj život na plnosti seba samého prepojeného so všetkým čo je. V Jednote poznania, slobody ducha vo večnosti.

Pre dnes a večne v láske poznania život sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk