Spoločnosť sa nachádza vo víre zmien. Cítime to všetci. Do našich životov sa vnáša chaos a robí jednu zmenu za druhou.

Ale návrat do starého už by nemal význam. Priestor vzniká práve pre to nové.

Priestor pre spravodlivý svet, v ktorom každý človek má hodnotu a zodpovednosť za seba. Vytvára si také podmienky, aby si na sklonku života mohol povedať, že sa cíti naplnený.

Vplyvom generácii sa v nás ukotvili vzorce, ktoré bránia vychutnávať prítomnosť. Nefungujú a preto patria minulosti. Vzorce strachu, nedostatku, pochybností, pokrivených vzťahov.

Koľkokrát ste sa strachovali o živobytie? Koľkokrát ste mávli rukou, že zdanlivo nezmeníte chod svojho života? Že váš život je súhrn náhod, nad ktorými nemáte silu rozhodovať?

Veríme, že v každom z nás je sila spravovať svoj život. Rozhodnúť sa, kým chcem byť a ako chcem žiť. Prijať plnú zodpovednosť za seba.

Pracovať na svojich vzťahoch a upratať si ich.

Už to nie je “o nich” ale “o mne”.

Čo ale vlastne je tá „skutočnosť“?

Obraz, ktorý nám vnucuje vnútorný strach a priťahuje situácie, aby sme nevyšli z komfortnej zóny? Čo keby ste zrazu zistili, že aj malý strach niekde v hĺbke vám bráni žiť život ako chcete?

Čo sa stane, keď tento strach už nebude hrať prvé husle?

Predstavte si pocit, keď nájdete odvahu zlomiť vzorec „Mal/a by som…

Netvrdíme, že to je zadarmo. Štúdium Rozpoznanie skutočnosti je o veľkom náhľade na vlastný život, dôkladnej inventúre a SEBA-vedení.

Sprevádzame vás tri roky procesom, aby ste spoznali, kto skutočne ste VY. Aké skryté vzorce riadia váš život. Učíme vás rozpoznať situácie, v ktorých sa ocitáte možno až príliš často. Rozoberáme vzťahy a postoje. Odhaľujeme zrkadlá, cez ktoré sa učíte vnímať samých seba.

A učíme vás zručnosti, aby ste to dokázali zmeniť.

Najskôr na úrovni spoznania vlastného EGA, následne cez 4 úrovne vnímania: hmotné telo, citové telo, mentálne telo a duchovné telo.

Otázka: Ste spokojní to čo a ako žijete? Alebo cítite, že by to šlo aj inak?

Štúdium je pre vás. Naberte odvahu a poďte študovať!

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha!