Nahrávam Udalosti

HRY, TECHNIKY a RIZIKÁ v podporných skupinách

cyklus VZDELÁVANIE pre lektorov podporných skupín

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

Podporná skupina je podľa mňa jednou z bezpečných možností, ako sa prirodzene otvárame iným a tvoríme dôvernejšie vzťahy, zároveň sa vzdelávame a obohacujeme pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

V skupinách je veľmi dôležité podporné a bezpečné prostredie. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, základom rôznorodých obohacujúcich zážitkov.

Lektorka Jana Vaculčiaková pracuje s podpornými skupinami od roku 2006 a aj formou vzdelávania odovzdáva svoje skúsenosti.

Zážitkovo – vzdelávací víkend 2024

Pokračujeme s hrami a sebapoznávacími technikami, o ktoré sa vieme v podporných skupinách oprieť a inšpirovať sa. Pozrieme sa na  riziká a obmedzenia, ktoré nás nepustia do činností, ktorá nám dáva zmysel. Venujme im pozornosť a verím, že pochopíme ich odkazy a uvoľníme svoju tvorivú silu.

Mám bohaté skúsenosti s hrami a sebapoznávacími technikami v podporných skupinách a rada inšpirujem ľudí, ktorí so skupinami pracujú. Za 18 rokov svojej činnosti som vytvorila a overila si množstvo hier a techník, ktoré nás podporia v prirodzenom spôsobe života v spojení so sebou, prírodou a ľuďmi okolo.  Rada sa delím s tým, čo má zmysel a je overené v praxi.  

S  pomocou hier a sebapoznávacích techník vytvárame bezpečné prostredie, prinášame rôzne témy a formou zážitku si overujeme schopnosti a možnosti. Zážitkom získavame skúsenosť, cez ktorú sa ľahšie spoznávame ale aj meníme, niektoré zaužívané vzorce tým, že máme príležitosť vyskúšať si nový spôsob sebaprejavenia sa. S hrou a sebapoznávacími technikami môžeme bezpečne vystupovať zo svojich zón konfortu a pozorovať svoje pocity, aha momenty, prijímame inšpirácie od iných  a rozširujeme si pohľad na realitu, ktorú vnímali vďaka svojim odlišnostiam.

Pri hre sa uvoľňujeme, pohybujeme, smejeme, zabávame….

Hra alebo sebapoznávacia technika, môže byť prvým krokom, ktorý nás povzbudí k zmenám v každodennom živote.

Stretnutie je pre lektorov,

ktorí majú chuť zažiť rôzne podoby hier a nájsť ich použitie pre svoju prax na základe vlastnej skúsenosti. 

Hry v podpornej skupine poslúžia na zoznamovanie,  diagnostikáciu aktuálneho nastavenia v skupine, hry môžu byť integračné, spájajúce ľudí v skupine. Hry sú nástrojom k hlbšiemu vhľadu do vlastného vnútra, môžu podporiť formy a pochopenie komunikácie alebo priniesť vedomosť o prirodzenom spôsobe života a spojení s prírodou. Cez hru  môžeme  vnímať úspech ale aj neúspech a na základe hry si môžeme uvedomovať a pochopiť ako reagujeme. Hrami môžeme ukončovať a uzatvárať rôzne situácie a procesy, hrami môžeme porozumieť svojim emóciám. Hra je nástroj k pohybu, k uvoľneniu napätia a stresu, k zážitku a ku skúsenosti. Hra je zážitok, ktorým môžeme meniť svoje staré nastavenia na nové, ktoré sme si práve overili v realite.

Malé sebapoznávacie techniky považujem za súčasť bezpečia v podporných skupinách. Dá sa o ne oprieť, vytvoriť s ich pomocou systém pre skupinu, ukázať zákonitosti, vidieť rôzne možnosti, variácie. Sebapoznávacie techniky sú nástrojom, cez ktorý sa vieme pozorovať, pochopiť súvislosti, porozumieť princípom, procesom, sebe.  S ľahkosťou vieme pomocou sebapoznávacích techník   previesť ľudí v skupine cestou k sebe ale aj k pochopeniu iných.

Riziká a obmedzenia sú súčasťou našich podporných  stretnutí a na tomto víkende  im chcem venovať výraznejšiu pozornosť. Kde vnímame riziká ? Ako na ne vieme reagovať? Ako môžeme tvoriť bezpečie pre seba a iných zároveň ? Ako pristupujeme k emóciám v skupine ? Napísala som niektoré z otázok, ktoré sa objavujú na vzdelávaní, ale je ich určite omnoho viac a tak dávam do pozornosti aj túto tému. Ďalšia silná téma, sú naše vnútorné obmedzenia, s ktorými sa stretávame a niekedy nám nedovolia robiť to, čo nám dáva zmysel. Pozrieme sa  na ne, pochopíme  ich možnosti a oslobodíme sa, ak uznáme za vhodné. Verím, že sa spoločne uvoľníme do ľahkosti a dôvery.

Každý víkend prináša 15 hodín aktívnej práce s témami.

Inšpirácie k hrám, zážitkové učenie, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečnej formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si zručností, Certifikát za účasť po absolvovaní 3 stretnutí.

Organizačné informácie

Vzdelávanie je doplnené individuálnym prístupom, ktorý vychádza z potrieb jednotlivcov v skupine. Získate odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečného manuálu pre vašu prácu so skupinou, overenie si vlastných zručností, uvoľnenie obáv a presvedčení, podporu v krokoch, ktoré máte vo svojich zámeroch.  

Odporúčame absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu.

Na stretnutia sa môžete prihlasovať aj jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Vzhľadom k individuálnemu prístupu je max. počet účastníkov na jedno stretnutie 9 ľudí.

K tomu:

Každý víkend prináša 15 hodín aktívnej práce s témami.

Inšpirácie k hrám, zážitkové učenie, trénovanie zručností, rozhovory, individuálny prístup podľa potreby, odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečnej formy pre vašu prácu so skupinou, overenie si zručností.

INDIVIDUÁLNA konzultácia/ 60 min. počas cyklu pri účasti na  3 víkendoch

CERTIFIKÁT pri účasti na 3 víkendoch

Cena:

Jeden víkend 160 €

Tri víkendy 440 €

Minimálny príspevok na celý cyklus je 750 €

V cene je lektor, organizácia, občerstvenie, materiál.

V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne. Odporúčame na ubytovanie hotel alebo penzión Frank, penzión Aira, hotel Poľana, hotel Academik.

Miesto stretnutí: OZ Súlad, Tehelná 4, Zvolen (budova Klemo)

Čas stretnutí: sobota od 10.00 do 17.00, nedeľa 9.00 do 16.00

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte  Janu  Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár nižšie. Ak máte záujem prihlásiť sa na 3 víkendy alebo na celý cyklus, zvoľte si to vo formulári a dopíšte do poznámky, o ktoré termíny máte záujem.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred aktuálnou akciou a mailom posielame bližšie info. k víkendu

Ďakujeme za váš záujem a čas, ktorý ste venovali informáciám.

Tešíme sa na stretnutia s vami.Go to Top