Nahrávam Udalosti

Lektor v podpornej skupine

cyklus VZDELÁVANIE pre lektorov podporných skupín

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

Podporná skupina je podľa mňa jednou z bezpečných možností, ako sa prirodzene otvárame iným a tvoríme dôvernejšie vzťahy, zároveň sa vzdelávame a obohacujeme pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

V skupinách je veľmi dôležité podporné a bezpečné prostredie. Ak  ľudia cítia v skupinách bezpečie, úctu, podporu, otvorenosť, dôveru, rešpekt k odlišnostiam, vznikajú podmienky na zdieľanie, ktoré sú základom osobného rastu, základom ľudskosti, základom rôznorodých obohacujúcich zážitkov.

Lektorka Jana Vaculčiaková pracuje s podpornými skupinami od roku 2006 a aj formou vzdelávania odovzdáva svoje skúsenosti.

Popis jednotlivých stretnutí

Podporná skupina v každodennom živote  16. 9. a 17. 9. 2023

Získate teoretické znalosti k práci s podpornými skupinami, Poskladáte si vlastný manuál na vytváranie podporných skupín podľa svojich možností, zámerov a potrieb. Pozrieme sa na  odlišnosti mezdi podpornou a terapeutickou skupinou a zručnosti ako so skupinou bezpečne pracovať na podpornej úrovni. Pozorujeme dynamiku v skupine, rešpektujúcu komunikáciu a možné riziká. Pozrieme sa  na pravidlá a tvorenie bezpečnej podoby podpornej skupiny pre účastníkov, o ktorých uvažujete.

Lektor v podpornej skupine 6. 10. a 7. 10. 2023 – na toto podujatie sa prihlásite cez formulár na konci tejto stránky

Uvedomíte si viac vnímanie vlastného talentu a jeho využitie v práci s podpornou skupinou. Základné formy diagnostiky skupiny, inšpirácie k vytváraniu bezpečného a podporného prostredia  pre lektora. Pozrieme sa na zdroje, ktoré máte, podporu, ktorú ku práci potrebujete, na možné obavy a riziká, ktoré vám bránia v tejto činnosti a vlastné skúsenosti s prácou s technikou odlišností a talentov.

Hry a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine 4. 11. a 5. 11. 2023 

Dostaneme množstvo inšpirácií k hrám, k zážitkovému učeniu a pohybu.  Zoznámite sa s ľahkými sebapoznávacími technikami k jednotlivým témam. Ujasníme si  postup pri práci s rôznymi témami v podpornej skupine, dostanete inšpirácie k pomôckam a hlavne získate množstvo osobných zážitkov a zdieľanie skúseností.

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 25. 11. – 26. 11. 2023

Zažijeme trénovanie vlastných lektorských zručností, overíte si  vytvorený manuálu k vedeniu skupín, ktorý ste si postupne naskladali. Získate skúsenosti s rozhovormi a zdieľaním, konštruktívnu spätnú väzbu k zručnostiam, ktoré odprezentujete. Mnoho inšpirácií od  účasníkov k práci so skupinou.

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 13. 1.- 14. 1. 2024

Získate znalosti ako zakladať, a praktické skúsenosti zo života, ako financovať a dlhodobo viesť podporné skupiny, ako vytvárať podporné prostredie k tejto činnosti, s kým sa spájať, kto nás môže podporiť, ako môžeme vytvoriť bezpečie pre účastníkov v rámci širšieho prostredia  a pod. K tomu sa budeme zaoberať vlastnou hodnotou, hodnotou práce, tvorbou cien a programov, tvorbou projektov a pod.

Organizačné informácie

Vzdelávanie je doplnené individuálnym prístupom, ktorý vychádza z potrieb jednotlivcov v skupine. Získate odpovede na vaše otázky, vytvorenie bezpečného manuálu pre vašu prácu so skupinou, overenie si vlastných zručností, uvoľnenie obáv a presvedčení, podporu v krokoch, ktoré máte vo svojich zámeroch.  

Odporúčame absolvovať celý cyklus stretnutí, ak ste v štádiu úvah o takejto činnosti a potrebujete vedomosti a podporu.

Na stretnutia sa môžete prihlasovať aj jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Vzhľadom k individuálnemu prístupu je max. počet účastníkov na jedno stretnutie 9 ľudí.

K tomu:

INDIVIDUÁLNA konzultácia/ 60 min. počas cyklu pri účasti na  3 víkendoch

CERTIFIKÁT  pri účasti na  3 víkendoch

Cena:

Jeden víkend 160 €

Tri víkendy 440 €

Minimálny príspevok na celý cyklus je 750 €

V cene je lektor, organizácia, občerstvenie, materiál.

V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne. Odporúčame na ubytovanie hotel alebo penzión Frank, penzión Aira, hotel Poľana, hotel Academik.

Miesto stretnutí: OZ Súlad, Tehelná 4, Zvolen (budova Klemo)

Čas stretnutí: sobota od 10.00 do 17.00, nedeľa 9.00 do 16.00

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí kontaktujte  Janu  Vaculčiakovú na: jvaculciakova@gmail.com alebo 0907141509

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár nižšie. Ak máte záujem prihlásiť sa na 3 víkendy alebo na celý cyklus, zvoľte si to vo formulári a dopíšte do poznámky, o ktoré termíny máte záujem.

Prihlásených účastníkov vždy kontaktujeme týždeň pred aktuálnou akciou a mailom posielame bližšie info. k víkendu

Ďakujeme za váš záujem a čas, ktorý ste venovali informáciám.

Tešíme sa na stretnutia s vami.Go to Top