Loading Events

Praktické cvičenia Rozpoznania skutočnosti

Štyri etapy dozrievania ľudskej osobnosti

Prečo občas konám tak naivne „nezrelo“ ako nejaké sprosté decko? Prečo si opakovanie do života priťahujem partnera/ku, ktorý/á sa nevie odpútať od mamičky alebo otecka? Dokedy mi bude do života alebo čo i len vzťahu zasahovať môj rodič alebo svokor/a? Prečo ma moja vlastná rodina obmedzuje v slobodnom rozvoji? Ako mám pred chybami výchovy uchrániť moje vlastné dieťa???

Naša osobnosť dozrieva, ako plod stromu. Ak je strom chorý, plod má tiež svoje chyby.

Vyliečiť strom je proces dlhý a preto liečba našej rodovej línie nie je úloha pre jednu generáciu, no NIEKTO MUSÍ ZAČAŤ.

Telesným pôrodom z mamičkinho tela ani zďaleka nezískavame svojbytnosť. Napriek zdaniu, že dieťatko opustilo telo matky a môže sa samostatne vyvíjať, čakajú ho ešte tri náročné pôrody. Väčšine ľudí sa podarí aj ten druhý. Vzácny počet jednotlivcov prejde aj tretím a veľmi malinká skupina ľudí sa dokáže predrať štvrtým pôrodom.

Netušíte, o čom to tu píšeme?

Práve preto Vás srdečne pozývame na zážitkové stretnutie, kde si posvietime na stupeň našej osobnej zrelosti a povieme si, ako ho zvyšovať do tej miery, ktorá nám osobne plnohodnotne vyhovuje.

Praktickými cvičeniami vás bude sprevádzať leri Veleslav Švec, garant náuky Rozpoznanie skutočnosti v Univerzite vedomého života. Bližšie informácie o učiteľovi nájdete tu.

Náuka Rozpoznania skutočnosti je rozsiahla a komplexná. Nie náhodou je rozložená do troch rokov štúdia. Prináša veľa teoretických vedomostí, ktoré potrebujeme trpezlivo trénovať v praxi. Preto sme sa rozhodli priniesť otvorenú sériu stretnutí, kde si sprítomníme rôzne situácie zo života a hravým spôsobom odhalíme naše zvyčajné postoje. Nevyhneme sa ani mnohým AHA momentom, ktoré prinášajú konkrétne návody na zmenu nášho postoja.

Praktické cvičenia sú vhodné ako pre našich žiakov tak i pre širšiu verejnosť. Témy stretnutí vychádzajú z náuky Rozpoznanie skutočnosti podávame ich hravým a praktickým spôsobom. Zameriavame sa na kokrétne zručnosti, ktoré účastníci môžu ihneď uviesť do života a zlepšiť tak svoj aktuálny stav. Sústredíme sa na budovanie rozvahy v komunikácii, zvládanie stresu a vyrovnávanie sa so stresovými situáciami. Neobchádzame ani témy napätých sporov, či problémov spojených s výchovou detí. Praktické cvičenia nám dávajú priestor pre prežitie rôznych knštelácií a pochopenie širších súvislostí v našich vzťahoch.

Cvičenia prebiehajú interaktívne cez osobný zážitok, ktorý nám odhalí rôzne súvislosti z nášho každodenného života. Naše prežitky si následne podrobne rozoberieme a vyhodnotíme.

Zakladateľom kurzu je leri Veleslav Švecučiteľ a garant náuky Rozpoznania skutočnosti na Univerzite vedomého života. Prípadne si môžete zvoliť ktoréhokoľvek učiteľa z nášho učiteľského zboru, ktorý má v danej téme odbornosť.

KDE:
♦ PARTIZÁNSKE

Adresa: klub Fešanda, Dome služieb LUHY, ul. Nadražná 1071/26, Partizánske.
Trvanie a cena:
Stretnutie prebieha od 14:00 do 17:00.

Cena za jedno stretnutie je 30€.

Pre prihlásenie sa kontaktujte organizátorku Martinu Menšíkovú na mensikova@mensik.sk, alebo na tel.č. 0911-568-377.Go to Top