Nahrávam Udalosti

Základy taktiky prežitia

Úvod do Školy bezpečnosti

Na tento kurz je potrebné sa zaregistrovať cez formulár na konci tohto textu. Po registrácii obdržíte ďalšie inštrukcie emailom.

Bezpečnosť

Od vekov platí, že svet, v ktorom žijeme, je len také miesto, aké si ho vytvoríme. Ak však naše predstavy nie sú v súlade s predstavami väčšiny, budeme cez kolektívne myslenie vtiahnutí do situácii, na ktoré zrejme väčšina z nás nie je pripravená. Čeliť chaosu v podobe reálneho  nebezpečia vyžaduje zvládnuť všetky náuky a postupy, ktoré si sa doteraz naučil a vhodné je ich doplnenie o niektoré esenciálne informácie, ktoré sú efektívne v nepokojnej dobe.

Pri pohľade z okna nikoho nenapadne „vidieť“ zapálené barikády, streľbu, mŕtvych na uliciach… Ak sa ale neviditeľné nitky utkajú tak, že bude opodstatnený strach vyjsť na ulicu, tak potom pripravovať sa na tieto situácie bude príliš neskoro. Ak človeka pohltí dav, stratí svoju identitu a s ňou aj sociálne cítenie a … z príjemného a milého  „suseda“ sa stane nebezpečné zviera (stačí, aby jeho deti pár dní nedostali najesť)

Kurz bezpečnosti má potenciál ukázať cestu k svetlu i v dobe najväčšieho temna… dostaneš praktické, uchopiteľné  návody na účelové správanie sa jednak v bežných situáciách nášho života, jednak v situáciách, ktoré sú reálne nebezpečné.

Ako to prebieha

Odborná škola Bezpečnosti ponúka základnú náuku, ktorú môžete absolvovať počas 6 dní – budeme sa stretávať približne raz za mesiac v sobotu. Výuka bude prebiehať v Mýte pod Ďumbierom a v jeho okolí a zahŕňa tieto oblasti:

 • čo je reálne nebezpečná situácia (keď je strach v poriadku), ako sa dá identifikovať a kontrolovať – alebo … mesto je nebezpečnejšie ako džungľa
 • právne aspekty bezpečnosti – prečo je ich treba poznať a ako ich využiť … alebo : čo nás na občianskej výchove nenaučili
 • taktika, ako sa správať, keď som obeť protiprávnej činnosti
 • taktika, ako efektívne komunikovať s príslušníkmi bezpečnostných služieb (kapciózne a sugestívne otázky, ako postupujú a rozmýšľajú … a prečo je to tak)
 • osobné bezpečnostné prostriedky a ich využitie

Poznámka: súčasťou sú ukážky strelných a iných zbraní a prostriedkov IPCHOJ (individuálna protichemická ochrana jednotlivca)

Počas dňa Vám budú odovzdané osobné skúsenosti lektora Jožka Gandžalu, ktorý je odborníkom na tému bezpečnosti a prežitia v nie bežných podmienkach.

Podmienkou pre absolvovanie nasledujúcich vyučovacích dní je absolvovanie tohto prvého dňa.

Organizačné informácie:

Miesto: Mýto pod Ďumbierom

Termín:  sobota 29.10.2022 v čase od 9:00 do 18:00, z toho je 1 hodina na obedňajšiu prestávku.

Strava: pokiaľ máte záujem, je možné si u nás objednať obed vo forme výživnej výdatnej hustej polievky pani domácej za 6€ (viete si ho objednať v registračnom formulári nižšie)

Cena: 63€, pre dokončenie registrácie je potrebné sumu uhradiť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom.

Počet osôb je limitovaný, preto využite príležitosť a zaregistrujte sa teraz.

Obsah ostatných dní Školy Bezpečnosti:

2. deň
Topografia a vodcovstvo

 • Vodcovstvo (prednáška)
 • orientácia vo dne i v noci pomocou nebies (praktické cvičenie)
 • odhad vzdialenosti (praktické cvičenie)
 • plánovanie trasy presunu (praktické cvičenie)
 • vyhľadanie a previerka zdrojov vody, nebezpečné miesta v teréne a ich prekonávanie (praktické cvičenie)

3. deň
Prežitie v meste

 • Činnosť v CQB (prednáška a praktické cvičenie)
 • Vytváranie komunít (prednáška)
 • Zásobovanie komunity (voda, jedlo, energie, lieky a dezinfekcia, ochranné opatrenia) – prednáška
 • použitie vecných bezpečnostných prostriedkov (prednáška a praktické cvičenie)
 • Základy streľby v rámci osobnej ochrany (prednáška a praktické cvičenie)
 • EOD a IEOD (prednáška a praktické cvičenie)

4. deň
Boj z blízka 

 • udržanie dobrého zdravotného a psychického stavu (prednáška)
 • ako mať  špičkovú kondíciu po 7 min. cvičenia (praktické cvičenie)
 • vitálne body (praktické cvičenie)
 • uvoľňovacie techniky (praktické cvičenie)
 • hmaty, chvaty a údery sebaobrany (praktické cvičenie)
 • bezpečnostné prehliadky (praktické cvičenie)
 • prikladanie pút a oslobodzovanie sa (praktické cvičenie)

5. deň
Improvizácia pre život

 • Výzbroj a výstroj na prežitie (prednáška + ukážky)
 • Úprava a príprava stravy z prírody (praktické cvičenie)
 • Budovanie núdzového prístrešku (praktické cvičenie)
 • Ošetrovanie poranení (praktické cvičenie)

6. deň
Streľba

 • Základy práva – oprávnené použitie zbraní
 • Základy – konštrukcie a balistiky
 • Streľba z dlhých zbraní (praktické cvičenie)
 • Streľba z krátkych zbraní (praktické cvičenie)

Informácie o lektorovi

Jožko Gandžala – bližšie informácie o jeho skúsenostiach, schopnostiach a o ňom samom nájdete TU.Go to Top