Rodíme sa do vzťahového sveta. Už v prenatálnom období sme vo vzťahu s matkiným telom, od ktorého prijímame výživu pre náš vývoj a rast. Rovnako tak sme vo vzťahu s matkou samotnou cez jej pocity, emócie, psychiku, cez jej vzťahy s naším otcom a s okolím. Pri pôrode nás chytajú ruky a my sa k nim vzťahujeme odovzdávaním našej váhy, naša prvá mimomaternicová skúsenosť, ktorá v nás zanecháva otlačok do jadra našich buniek a do hĺbky našej psyché. Už v prenatálnom období sa vzťahujeme s planétou Zem, ktorá nás v matkinom brušku, síce len jemne, ale už priťahuje svojou gravitáciou a po pôrode nadviažeme s matkou Zem doživotný vzťah, kde nám cez silu svojej príťažlivosti bude celý náš život pripomínať: „Patríš ku mne.“

Úvodom

V tomto smere už nikdy nie sme sami. Sme navždy priťahovaní. Vzniká vzájomný vzťah odovzdávania a prijímania. Ešte ako malý tvor neschopný vlastného presunu, sa vnárame a odovzdávame do náruče matky, do podložky, či do podlahy, aby sme v nej za pár týždňov našli oporu a podporu pre naše prvé odtlačenie sa, pre naše neskoršie vzpriamenie sa. Vzájomnosť dávania a prijímania sa stáva rovnicou aj v našich vzťahoch s okolím a ak je táto rovnica vyrovnaná, žijeme rozvážne vzťahy, žijeme vzájomne.

Žiť vzájomne vo vzťahu

Páči sa mi hrať sa so slovíčkami. Ak sa nenahneváte na túto hru použijem českú formu tohoto slova, keďže sa s ňou stretávam pri mojej práci v Čechách alebo ju počujem doma od môjho partnera. Česká forma slova vzájomnosť je vzájemnost a v nej nachádzame hneď niekoľko ďalších slov. Najprv tu máme slovíčko jemnost. Jemnosť vo vzťahu, vnímam ako ochotu načúvať tomu druhému. Zjemňujem sa natoľko, že som schopná presiaknuť cez nánosy a škrupule mojich predstáv a očakávaní až k tomu druhému. Presiaknuť k jeho slovám, obtiecť ich a tak ich naozaj počuť. Schopnosť načúvať v jemnosti vnímam ako najhlbšie možné spojenie sa s druhým, ako najpevnejšie vlákno, ktoré spája naše sny, predstavy či potreby. Potom tu máme slovíčko zájem. Záujem je pre mňa semienko k spoločnej tvorbe. Po tom ako som sa zjemnila do pravdivého vnímania toho druhého zisťujem, či sa chcem oddať našej spoločnej ceste, k nášmu spoločnému rastu, k vzájomnému rozvitiu našich darov a talentov. Bez záujmu to nejde. Pilierom záujmu sú otázky. Otázky vedomej priazne, v ktorej odhaľujem všetko, čo ma na druhom pri počúvaní v jemnosti oslovilo, pritiahlo, zaujalo a pýtam sa, ako môžem tieto vzácnosti a poklady môjho objavu v druhom podporiť a rozviť, lebo tie zase podporia a rozvinú to vzácne vo mne a to je to, čo vzájomný vzťah, žitie vo vzájomnosti prináša: 1+1=3.

Vzájomnosť v mojom tanci

Je to ako v tanci. Najprv sa zjemňujem a sprítomňujem natoľko, že počujem svojim telom rozprávať telo môjho tanečného partnera. Cez kontakt, senzormi mojej kože, tlakom na tekutinu a nervové zakončenia v mojich svaloch a fasciách vnímam pohyb dejúci sa v anatómií partnerovho tela pýtajúceho si viac mojej váhy a dôvery, ponúkajúc podporu, alebo naopak sondujúceho po opore v mojom skeletone. Len v jemnosti môjho vnímania sa môžem ladiť na dravosť a živelnosť, a na krehkosť a mäkkosť našej komunikácie, na jej prudkosť v zrýchlení, či na pokojnosť v spomalení. A len cez spoločný záujem oboch v tomto tanci, môže nastať rozvážne napĺňanie rovnice dávania a prijímania, ktoré vedie až do ohurujúcej bezčasovosti nášho spoločného tanca, kde ako keby vzniká medzi nami tretí element a to je tvorba, bytie, vedomie v absolútnosti prítomného okamžiku. Napĺňa sa rovnica: 1+1=3

Dôležitosť vzájomnosti v práci

V práci ako sprievodkyňa pohybovým zážitkom sa zjemňujem a ladím na klienta, či na účastníka dielne. Počúvam, a tak prijímam informáciu jeho pohybu, potrebu jeho tela, jeho autentické vyjadrenia, otázky a odpovede. Odovzdávam mu svoju pozornosť, energiu, vedomosti a skúsenosti, čas a trpezlivosť, ktorá sa dostavuje práve ako výsledok zjemnenia sa a skutočného zavnímania potrieb klienta. Pri čistom a jasnom záujme a zámere pohybového sprievodcu dochádza z klientovej strany k úprimnému prejavu, ktorý nazývam úprimný pohyb. Úprimný pohyb vzniká na základe vzájomne prepojeného vzťahu, a s ním prichádza tvorba alebo liečenie, rozvitie spomínaných darov a talentov na oboch stranách vyvážene, bez rozdielu, kto pohybový zážitok prvotne sprostredkoval. Opäť: 1+1=3

Záverom

Náš záujem a jemnosť v dávaní a prijímaní formujú našu vzájomnosť. Vzťah, ktorý je úprimne vzájomný, je rozvážny a obom prináša úžitok a osoh. Rovnica dávania a prijímania je vyvážená. Rozvážne a vyvážené vzťahy v práci, v tanci a v osobnom živote, prinášajú radostnosť, potešenie, tvorivosť, rozvoj darov a talentov, vnútorný súhlasný pocit bez strachu a pre mňa tým naplňovanie zámeru života tu na Zemi, ktorá nezabúdajme, nám každým našim dotykom s ňou pripomína: „Patríš ku mne.“

Prajem vám šťastné a vyvážené vzájomné vzťahy.

S úctou,

Žubra