Šťastný deň vítam so všetkými, ktorí si našli čas na tieto riadky. Vhľady, postoje, možnosti, potenciály, myšlienky a pocity prinášané cez jednotné vedomie nás všetkých. Spájajúcich všetky svety hore, aj dole, vpravo, aj vľavo. Stredom pretínajúci všetko živé. Prirodzenou úctou a súcitom k celému stvoreniu. Láskavosťou a úprimnosťou k prejavom vnútorným, tak aj vonkajším. Odrazy, zrkadlenia, alebo len čisté plynutie mimo všetkého čo vie ľudský rozum pochopiť.

Stáva sa vám, že ste v okolí priateľov a blízkych a vo vašom vnútri zavládne úplný pokoj. Bez potreby vysvetľovať, zapájať sa do debát, len vnímať ten krásny kruh spriaznenosti a pozorovať tú nádheru a lásku, ktorú vyžaruje toho spojenie. Zvnútornený, prehĺbený stav bytia. Boh sa pozerá láskavými očami a nazerá na to, čo sa deje na Zemi. Užíva si tie chvíle, keď sa všetci tešia a spolutvoria nové možnosti ďalších dní. Súhra v prítomne, ticho v nekonečne. Je to požehnaný stav byť v sebe, v spojení so všetkým a zároveň nemať potrebu slova. Len tak spočinúť v ľahkosti života.

Krásou je, že stále sme sami sebou. V prejavenej aj neprejavenej forme bytia. Človek žije len to čo si vedome, alebo nevedome vybral. Za všetko zodpovedá a všetko môže zmeniť. Každým dňom, každou chvíľou prítomnou. To čo prichádza, môže zmeniť pohľadom do vnútra. Nazrieť do danej energie a pretransformovať postoj zámerom, alebo uchopením danej energie. Mení tým sám seba, otvára pandorinu skrinku stvorenia a dáva si možnosť byť tým, akým to teraz vyžaduje jeho vnútro. Postupne, zľahka, bez tlačenia dáva priestor všetkým možnostiam, ktoré pozná aj nepozná. Otvorí srdce, otvorí myseľ a dovolí večnosti vstúpiť na Zem.

Byť sám sebou, byť pravdou, ktorá sa prejavuje v prítomne. Cítim, že môžem a dýcham všetko čo sa deje. Nechávam prísť veci, ktoré sa dejú pre naše dobro a blaho všetkých. Ja sa zmenilo na my, prepojilo sa so všetkým. Oddelenosť takmer zanikla a spojila sa v čistote všetkého. Užívam si tento deň, túto chvíľu, tento krásny pozemský skutočný sen.

Pre dnes v čistote bytia, život sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk