Príjemný nový deň priatelia. Prechádzať životom a úskaliami zážitkov, nádhernými skúškami a či otvoreným zdieľaním, dáva človeku plnosť v jeho nádhere. Pri uvedomení si všetkého čo existuje a je tu pre neho mu ukáže a oslobodí ho z nedostatku a pochybností. Dostať sa však do týchto rovín chce uvoľnenie a prepustenie všetkého čo prestalo slúžiť s podstatou človeka a jeho božskosti. Stať sa naplno tým, kým je v jeho jednoduchosti a kráse.

Vyrovnanosť vychádza z toho čo je. Tam kde končí porovnávanie s tými, ktorí sú krajší,  mladší, štíhlejší, alebo tučnejší. Prečo sa ľudská myseľ stotožnila s týmto mylným vedomým, že to tak má byť. Prečo nehľadá to kým je, resp. necháva len pôsobiť vlastnú prirodzenosť. Uvedomiť si to, je zázrakom vlastného života. Dôležitosť existencie je vo všetkom a každom. Či je to dub  alebo buk, jaseň  alebo smrek. Neporovnávajú sa, ktorí je krajší a lepší. Vedia, že sú tu a majú tu svoje miesto.

Nájdite vo svojom živote vyrovnanosť. Nájdite cestu von s porovnávania a posudzovania vlastných častí. Staňte sa plnosťou seba samého. Plného človeka, ktorý sa prestal porovnávať s majstrom, žiakom, učiteľom. Staňte sa sami sebou. Plnohodnotnou bytosťou s právoplatným vedomým byť na Zemi a v celom stvorení. Ste tu pre život a život je tu pre vás. Nemrhajte svoju energiu na zbytočné porovnávania, ktoré vám v konečnom dôsledku aj tak nič nedá. Len vás oddelí od seba samého, od svojej podstaty.

Prijmite svoju vnútornú časť ako unikát, ako niečo čo nemá nikto iný. Tým, že túto kvalitu a hodnotu prijmete stanete sa plnohodnotnou bytosťou, ktorá nájde svoje miesto v živote a bude stále šťastná, lebo vie, že nikým iným nemôže byť, len tým kým je. Zdokonaľujte to čo je už dokonalé a nachádzajte jednoduchosť v prirodzenosti. Spojte čo ste oddelili a dovoľte si lietať v oblakoch s nohami plne ukotvenými v Zemi a srdcom naplno otvoreným. Pre seba a všetkých, ktorých vo svojom unikátnom dni stretnete.

Pre dnes v plnosti vlastného bytia, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk