Prajem nádherný nový deň. Počas nasledujúcich chvíľ vám poukážem na dôležitosť kultúry ako takej. Jej význam pre národ. Jej podstata v dianí pozemského významu. Každý národ má určité zvyky a tradície, ktoré po stáročia zachováva a posúva si z pokolenia na pokolenie. Udržiavajú sa a majú veľký význam pre udržanie jednotnosti národa. Čo v takej dobe ako je teraz, keď sa energie menia a prestávajú platiť určité vzorce a zvyky, tradície minulých storočí? Kultúra by mala zostať, zotrvať vo svojich koreňoch. Je možná transformácia a prispôsobenie v jednotlivých dianí. Je to samozrejme posun postupný. Tak ako sa mení paradigma budú sa upravovať aj tradície danej kultúry. Korene ostanú, no budú prispôsobené vyššej vibrácii danej krajiny. Či už kultúra ostane v múzeách, tradičných sviatkoch, alebo obradoch je určite dôležité. Zachovať posvätnosť národa, znamená vážiť si jeho silu a múdrosť v tom, čo tento národ prináša do celoplanetárneho spoločného vedomia.

Ak si rozdelíme slovo Kultúra dostaneme tri slová. Prvým je KULT – znamená to uctievanie predkov, bohov, alebo svätých. U – v slovanskej bukvici to znamená pozvanie, poslanie.  RA – je slnko, žiara, život. Spolu tak toto slovo tvorí. Poslanie predkov, ktorí uctievajú život. Ctiť si kultúru znamená ctiť si národ v krajine kde sa človek narodil. Tak sa môže národ rozvíjať, tešiť sa tomu čo priniesli jeho predkovia a tým aj rozširovať čo je možné a potrebné v tejto dobe. Rozvíjať kultúru neznamená len udržiavať tradície. Je to aj rozvíjanie talentov a daností ľudí, ktorí žijú teraz. V každom z nás je kúsok tvorcu, ktorú pridáva svoju unikátnosť do celku. Preto hľadajte, alebo len pozorujte čo robíte. Je to presne to čím v tejto dobe robíte svet krajším. Ste súčasťou všetkého a stále ste – sme boli. Preto si vážte samých seba v tom pravom slova zmysle. Posúvajte svoje hranice a nechajte ku vám prísť nové veci, ktoré rozšíria vaše poznanie a radosť v duši.

Milujte národ, krajinu, zem na ktorej ste sa narodili. Nie ste tu náhodou, vaša milovaná duša si to tak vybrala. Poďakujte jej za to čo máte a čo vám dáva. Milujte mesto v ktorom ste, domov v ktorom žijete. Požehnajte a nájdite v sebe silu, ktorá rozsvieti váš dom láskou, šťastím a radosťou.

Požehnaný deň v sile lásky prítomného okamihu, dnes vo večnosti sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk