Prajem krásny deň všetkým. V nádhere sa človek jednoduchšie ocitá, keď vníma, cíti a chápe, takpovediac rozumie všetkému. Dostať sa do týchto rovín, chce buď veľa odopierania, alebo naopak úplnú jednoduchosť cez ktorú nasleduje pravdu ktorú cíti. Nedá sa s určitosťou povedať, ktorá cesta je správna a ktorá je pre teba, alebo teba vhodná. Na to môžeš prísť jedine sám/a. No čo viem je, že obrovská forma energia, ktorá mení vzorce a dogmy, je forma odpúšťania, uvoľnenia a prepustenia. Stať sa tým kým som, plne hodnotným človekom. Tým, ktorý neporovnáva ani neposudzuje. Cíti a ctí si všetkých a dáva do popredia vlastné naladenie cez, ktoré dostáva energiu potrebnú pre život.

Prepúšťať veci znamená nelipnúť na nich. To jest uvoľniť strach z toho, že o niečo prídeme, alebo stratíme. Môže to byť vec, dieťa, priateľka, či milenec. Na všeličom sa dá lipnúť a ľudskému rozumu to ide veľmi ľahko. Stotožní sa s tým a už to nepustí, privlastní si to a berie to za svoje. Aká smiešna a zároveň milá forma stotožnenia. Dá sa vôbec povedať, že niečo môžeme vlastniť, ale tak skutočne vlastniť. Ak z tohto sveta odídeme čo si z toho vlastnenia zoberieme? Tam by som hľadal to skutočné vlastnenie a pripútanie. Preto prepúšťam veci, ktoré ma ťahajú akoby dole, do ilúzie vlastnenia a pripútavania sa. Duchovná sloboda je vo voľnosti. Tak prepusti už konečne svoje starosti človeče.

Odpustiť môžem len to čo držím. Ak držím strach a či lásku, hnev, alebo nenávisť. Samotné držanie je spojené so stotožnením sa danej energie. Vytvorili sme si z toho dramatickú rovinu života, ktorá nás sťahuje dole. Namiesto toho by sme ju mohli pustiť, veru od pustiť. Uvoľniť, nechať ísť a naplniť sa skutočnými hodnotami podstaty duše stvorenia. Čo chceš to dostaneš. S čím sa stotožníš to časom aj tak odpustíš. Na čo opakovať veci dookola. Stačí ich len pustiť, tie ktoré sú pripútané a ťažia mentálny, alebo emočný systém človeka. Odpusti a prepusti čo ťa ťaží a uvidíš ako sa ti život rozjasní človek nádherný.

V objatí lásky prajem dnešný deň všetkým.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk