Krásny deň prajem všetkým milovaní. Šťastné chvíle užívania si života sú požehnaním. Aj keď sa život na Zemi prejavuje aspektmi duality. Je možné ho zažívať v jednotnom duchu vedomia. Ide tu o stav mysle, stav vedomia, ktorý je vnútorný, čistý a priamy. Nepotrebuje rozdeľovať, je mu prirodzenejšie spájať a nachádzať. Je to stav plnosti života, šťastia, voľnosti a slobody. Plné zažívanie všetkého čo sa deje, no s malým rozdielom. Je to v pokoji a vnútornom mieri. Čakať na druhých, že tento stav v nás vyvolajú je mylnou zato krásnou rozprávkou, ktorú niektorí očakávajú. No stále len budú čakať, že to urobí niekto za nás. Opak je pravdou.

Každý z nás berie zodpovednosť za svoj život. Dnes má tu silu a povedať si to. Prijať všetko doposiaľ vytvorené a pokračovať v novom nastavení pre ďalšie zažívanie. Je krásne nasledovať majstra, je krásne počúvať jeho príkazy. No majster za nás žiť nebude, ani dýchať, ani myslieť. Možno vám na chvíľu ukáže čo je to vnútorná sloboda, Jednota, bezpodmienečná láska. No tým, že vám to ukáže, ukáže vám to vo vás. Nie v inom človeku. Vo vašom vnútri vyvolá tento pocit, túto spomienku. Ten stav vedomia, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. Preto si zvážte či je naozaj potrebné nasledovať osoby, ktoré stelesnili Jednotu vo svojom vedomí, alebo vedome zoberať zodpovednosť vo svojom živote a budete si tvoriť vnútorné šťastie.

Je krásne milovať život a v ňom seba samého. Vybrúsený diamant večnosti, ktorý svieti v strede fyzického tela. Prepojený s dušou a celým stvorením. Dáva vedieť vedomiu, že je tu na tom správnom mieste a v láske si berie to svoje miesto v stvorení. Život ho navedie na tie správne miesta, ku tým správnym ľuďom, kde spojenie nastane a radosť vzplanie, šťastie je žité v pravde a láske. Pre veľa ľudí utópia, pre množstvo národov žitá pravda. Pre nespočetné množstvo ľudí jednoduchá prítomná história. Vystúpiť z okov minulosti a nastúpiť na božské právo prítomnosti.

Sloboda je v nás, sloboda v milovaní všetkého čo je.

Pre dnes v ľahkosti dýchania prítomnosti celého stvorenia.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk