Príjemný deň všetkým ľuďom, každému jednému človeku na tejto planéte. Krásny deň všetkému živému, šťastnú chvíľu večnú celému stvoreniu. Priať si niečo pre seba, používať tvorivosť vnútornú. Priať druhým srdečné zážitky. Dovoliť si aj nepriať a nechať život len tak plynúť. Uvoľniť sa a len tak dýchať, užívať si vôňu prítomnú.

Naučiť sa, resp. odnaučiť myslieť. Tej časti, ktorá automaticky opakuje všetko dookola. S tým čo sa ľudská myseľ stotožnila. S tým čo tvrdí, že je nemenné. Rozum je k tomu aby rozmýšľal. Srdce bolo stvorené k tomu, aby milovalo. Telo je k tomu, aby sa duch vtestal do jeho krás a užil si hmotu a tak isto aj večnosť. Je to rozdiel, je to iné žiť v hmote a žiť mimo nej. No teraz sme na Zemi na planéte možností. Tvorenia, učenia, zažívania a užívania. Voľba je slobodná, voľba je takmer nekonečná.

Spoznávajte nové, pozerajte na veci z iných uhlov. Nachádzajte čo vás napĺňa, nech plnosť ticha obsiahnutá vo všetkom vás naplní až po okraj. Chcieť utíšiť myšlienky silou mocou. Chcieť pocítiť to ticho aspoň na maličkú chvíľu. Dá sa to, je to možné, je to takmer prirodzené. Postupne uvoľniť a prestať tlačiť na myšlienkové prúdy a dostať sa vyššie do frekvenčných polí. Kde myšlienok je pomenej a jasnosť ducha cítiť priamo. Vnímať a nechať odovzdanosti miesto a priestor telu v spojení s celým stvorením.

Byť jedným s celkom a predsa slobodne sa rozhodovať. Vnímať pokoj a v ňom sa len prehlbovať. Tvoriť, konať, zažívať, bezprestajne to všetko milovať. Tešiť sa maličkostiam a vlastným úspechom. Tešiť sa s druhými a ich unikátnym zázrakom. Vedieť pohladiť, aj ukázať smer. Vedieť potešiť, aj ticho byť.

Hľadať za slovami je ako nájsť podstatu samého seba. Nechať rozumové časti človeka a ísť do svetov tichých, zato plných všetkých. Nájdi cestu človek krásny z blúdnych krokov života. Kráčaj priamo cestou domov, do duše kde čaká ťa, spojenie so sebou samým. Tak večné, tak skutočné, tak jednoduché, tak prirodzené.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk