Premôcť myseľ a naučiť ju žiť teraz. Dokázať to čo je najprirodzenejším dielom v života. Žiť teraz. Zakúšať tú pravosť a rôznorodosť večnej prítomnosti, ktorá ukazuje čo je možné zažívať. Dochádza v nej k prežitku, ktorý prichádza súhrou a skladbou predošlých a budúcich rozhodnutí. Je prepojená večnosťou, ktorá ti dáva možnosť zmeniť svoje myslenie. Z minulých skutkov a budúcich očakávaní, na večný výber všetkých možností, ktoré prichádzajú v tom ako si naladený/á.

Sme ovplyvňovaní okolím, no tá skutočnosť čo by mala pôsobiť na naše bytie je ukrytá vo vnútri. V láskavom dianí a konaní v spojitosti s dielom večnosti. Život bude plynúť naďalej. Skúsenosti budú prichádzať naďalej. No to že ich vieš vopred nezmení tvoj život, práve naopak stanú sa o to viac žitými v prítomne všetkých skutočností. Môžeš ich meniť a aj budeš a meníš ich človek, každým jedným pochopením a rozpamätaním sa na všetko čo v sebe máš. Nedosiahneš to za odmenu, dosiahneš to za to, že si. Za svoju existenciu za to, že žiješ.

Žiadne odmeny od boha nie sú. Ty sám/a si odmenou boha, života, stvorenia. Nepotrebuješ dokazovať nikomu a ničomu, že si. Tvoja prítomnosť za teba vyžaruje sama. Tvoje aktuálne vyžarovanie hovorí všetkými jazykmi, tvoja prítomnosť hovorí chuťou večnosti. Stačí len malý úsmev a láskavé uvedomenie si týchto jednoduchostí. Stačí len plynulosť v nasledujúcom dianí. Výber je na nás všetkých. Výber je na tebe, výber nasledujúcich spletí je na mne. Od toho sa bude diať môj aktuálny život, kde dosiahnem po čom len bude túžiť moje večné ja.

Nechaj prítomnosť nech vyberie si za teba, ona najlepšie vie čo ďalšie nasledovať má. Je v nej ukrytá sila slobodnej vôle, ktorou pôsobíš na všetky skutky sveta. Tvoje nastavenie mysle a postoj k životu ti ukáže čo všetko ešte prepustiť môžeš a čo nové si môžeš vybrať. Je to len na tebe, opäť si vybrať to staré, alebo navždy sa hodiť do nových vĺn večného vedomia, ktoré ti prinesie všehochuť všetkého.

Pre večnosť prítomna, užívaj si túto chvíľu.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Článok je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.vedomaskola.sk