Skúsenosti zažité vo večnom bytí sú stále k dispozícii. Nie je možné ich stratiť ani zabudnúť, ak sa raz dostanú do prežitého vedomia, zotrvávajú a nechávajú značku v ceste nekonečnom. Ak raz človek pochopí zmysel života, jeho uvedomenie a následné správanie, bude len v súlade s tým kde a ako sa vyberie ďalej.

Pokračuje vo vzdelávaní a učení, rozjímaní a rozširovaní vlastných možností. Dáva do hmoty ducha, vedome a cieľavedome rozširuje vlastné poznanie do celku. Postupne mení vlastnou prítomnosťou a oddanosťou životu celú štruktúru v ktorej sa momentálne nachádza. Má to zmysel, tak ako všetko v celom stvorení. Premena je krásou k pravde, ktorá je bez slov, k tomu stvorená aby bola chápaná rovnako pre všetkých. Tam kde sme sa prestali súdiť a posudzovať, bojovať a pretekať o vlastné miesto v celom stvorení.

Je to iné nazeranie na život a zároveň úplne prirodzené danej štruktúre, danému vedomiu v ktorom sa človek rozvíja. Niekedy sa človek zastaví a len tak hľadí na to všetko navôkol. Inokedy je strojcom novej éry v plnej sile vedomia, kde ho duch tlačí k uskutočneniu jeho unikátnosti. Ďalší krát je rodičom na plný úväzok a zdieľa vlastné skúsenosti s novým potomkom, ktorý vstúpil na Zem.

Mať v tom všetkom prehľad, chápať to, vedieť, vnímať a cítiť. Používať všetky dostupné zmysli, vedomosti a poznanie, ktoré sa spájajú v prítomnosti. Dávajú človeku jeho maximálny možný prítomný potenciál v ktorom sa rozvíja ďalej. Vek tu nehrá rolu, čísla sú len potrebou hmoty pomenovať a popísať maličkú časť večnosti.

Nachádzať súhru a súlad cez dianie v zastavení a pochopení nasledujúcich konaní. Človek nemôže robiť viac ako to čo v danej chvíli robí. Môže dosiahnuť len toľko, koľko zvláda jeho vnútorná podstata. Jeho podstata je odrazom jeho skutočnosti ducha, ktorou definuje, zažil a zažíva všetko čo je jeho danej vibrácii blízke. Nemôže zmeniť to čo ešte nepozná. V prvom rade je potrebné rozpoznať a uchopiť danú energiu až tak je možná transformácia a premena na niečo iné vedomiu blízke a novo uchopiteľné.

Premena je jedna z veličín vesmíru. Zmenou sa dostáva duša ďalej, vesmír sa mení, život rastie. Otvárajú sa brány a diela, ktoré boli ešte včera zahalené rúškom nevedomosti. Postupne sa ukazujú, tak ako sa ukazuje slnko každým dňom vychádzaním spoza obzor. Vedieť o čom je život, uchopiť ho skrze vlastnú vôľu, prijať zodpovednosť a kráčať ďalej vo večnosti. S uvedomením nových možností, ktoré prichádzajú každú jednu prítomnú chvíľu.

Zmena je tvoj priateľ na ceste poznaním večnosti. Miluj ju a prinesie ti najväčšie poklady života. V láske sa tvoria, v láske existujú, v láske, sú.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Článok je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.vedomaskola.sk