Príjemný nový deň prajem všetkým. Od dnešného dňa mením svoje pôsobenie a stránka kvantový potenciál sa presúva na doménu www.vedomaskola.sk pod sekciu blog. Zmení sa jedine to, že všetky články, ktoré boli doposiaľ vytvorené ostanú na starej stránke a nové budú pribúdať na stránke školy. Pravdepodobne to už nebude také pravidelné ako doposiaľ, lebo vnímam, že bolo toho napísané a povedané veľmi veľa a čo je viac ako slovo. Čin a konanie. Preto priatelia všetko čo ste si doposiaľ načítali a uvedomili zaraďte naplno do životov. Staňte sa tým po čom najviac túžite, staňte sa plne prebudenou bytosťou, ktorá vie čo sa s ňou deje a kam kráča.

Nebudem sa oháňať číslami, ani počtami. Viem, že každý z nás má priamu cestu a vzájomné zdieľania nám pomáhajú dosiahnuť plnosť individuálneho vedomia. Stať sa jednoducho zodpovednou bytosťou a kráčať ďalej v novej energie. Nie je to veda, ani zázraky, sú to skutočnosti, ktoré každým dňom žijeme. Sme a budeme naďalej pokračovať v evolučnom dianí v plnosti zmien a nachádzaní vlastných ešte doposiaľ nepoznaných krás. Preto len buďme a tvorme. Žime a milujme, to je to skutočné cez ktoré sa posúvame najviac vpred. Žiadne strachy a obavy, len úprimnosť a pravda zmení tento svet. Pokračujme sebou a zmeny, ktoré prichádzajú berme ako požehnanie k našej celistvosti a pochopeniu vlastných tvorivých potenciálov.

Ak sa chceme posúvať naučme sa používať ego ako nástroj hmoty. Ten, ktorý vie čo znamená byť vedomou bytosťou, bez porovnávania a posudzovania. Učme sa pokore a úcte, súcitu a sebeláske. Odhaľujme nové a nové vrstvy vlastných krás. Staňme sa tými, ktorí sú sami sebou a cítia obrovskú lásku ku všetkému živému. Žiaden človek nás nezachráni, iba nám ukáže zrkadlo vlastnej podstaty. Ak pochopíme plnosť jednoty, kde vzájomné súznenie a zdieľanie dokáže nastaviť latku vedomia oveľa vyššie. Staneme sa novým človekom, ktorý si ctí vlastnú cestu a váži všetkých vôkol seba. Rady, vhľady, postoje, prívlastky, vedomosti tu stále budú, no časom sa zmenia na iný zdieľajúci postoj jeden k druhému.

Osobne si vážim a ctím každého človeka s ktorým som sa stretol. Či to bolo príjemné, alebo menej, krásne, alebo bolestivé. Všetko ma posunulo tam kde som teraz. Vnímam večnosť života ako prirodzenosť skutočnosti. Vnímam nádych a výdych ako transformačný proces večného diania. Kde zmena, ktorá je prirodzená prináša človeku slobodu a uvedomenie si toho, že nič nie je stále a všetko sa neustále mení. Či už pomaly, alebo rýchlo. Je to stále len tak, ako to potrebujem daný jednotlivec. Vidím v živote obrovskú lásku, ktorá nás všetkých ženie vpred. Dáva nám možnosti spomenúť si a potom už len tvoriť ďalej svet, ktorý je zrkadlom prebudenej bytosti.

Čo viac nám v živote treba. Hojnosť, blahobyt, šťastie, radosť, lásku, mier. Ak niečo z toho chýba pozrite sa na opačné polarity týchto energií. Pochopte váhy duality a staňte sa plnosťou krás, ktoré menia charakter vlastného vedomia. Nazeráme na život len tak ako sme boli naučení, no môžeme tento postoj stále zmeniť v danom okamihu v danom záblesku svetla. Večnosť nám ukazuje čo znamená byť človekom. Život nás učí ako ho v každom momentne naplno žiť.

Teším sa na spoločné tvorenie v láskavých zmenách, ktoré prináša život.

Pre dnes v krásach, ktoré sú zrkadlom vlastnej individuality, deň sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Článok je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.vedomaskola.sk