Moja hodnota je spojená s večnosťou a nekonečnom. Dáva mi stále silu kráčať vpred a vytvárať skutočné hodnoty človeka. Som s nimi spojený/á. Som nimi tvorený/á. Mám skutočnú hodnotu človeka, ktorý vie prečo sa mu všetko deje, tak ako deje. Pomyselná hranica medzi duchovným a hmotným svetom zanikla a spojila sa v celistvosť večného Ja. Tam som tým/tou k čomu som bol/a stvorený/á. Tam som tým/tou prečo som na Zemi.

Žijem prítomný večný život, ktorý je jednoduchý a plný všetkých krás. Dávajú mi zmysel a nachádzam v nich pochopenie všetkých možností. Vyberám si a nasledujem len to, čo je podporované pravdou a svetlom mojej duše. Hľadám a nachádzam len to, čo je pre môj prospech a podporu celého tvorenia. Kráčam priamo vpred, tam kde som stále prítomný/á. Tam kde sa nachádza podstata celého stvorenia.

Žijem v hojnosti všetkého a blahobyt, ktorý sa cezo mňa tvorí, je odrazom večného obrazu stvorenia lásky. Zdieľam ho so  svetom tichom, či slovom, nech nájde túto podstatu v sebe každý, aby pocítili sme tú slobodu v sebe. Cez ňu vnímam všetko, ako v duchovnom, tak aj v hmotnom. Prepojenosť je prirodzená a dáva životu celistvosť a plnosť v každej jednej chvíli.

Ja som tým/tou, ktorý/á si tvorí život podľa cítenia a vnímania vlastnej hodnoty. Tej, ktorá dáva životu tú pravú hodnotu. Tá, ktorá tu stále bola, je aj bude. Láskavá, pravdivá, šťastná, plná mieru a slobodného tvorenia skutočného sveta.

Žijem vo frekvencii duše jednoty, ktorá je vedome prepojená s celým stvorením. Vnímam cez ňu krásy synchronicít a postupností v každodennom prítomnom dianí. Tvorenie sa stalo ľahkosťou a nasledovaním mojich ďalších nových dní. Pochopenia sú prítomnou zodpovednosťou za tvorenie večnosti a slobode nekonečna.

Dávam a dostávam všetko čo rezonuje aktuálne v mojom poli vedomia. Mení sa to uvedomením a myšlienkou s ktorou je vytvorený celý vesmír. Som tým/tou, ktorý/á v ľahkosti kráča celým týmto svetom, kde rozmanitosť je jeho láskou a svetlo jeho podstatou.

Teším sa každému novému dňu, stretnutiu, aj poznaniu. Som vo všetkom a všetko je vo mne. Ja som ty a ty si ja. Všetci sme jedna božská energia, ktorá sa vzájomne podporuje a nachádza pravdu v jednoduchosti prítomného prejavu.

Odovzdávam sa životu, láske a prijímam jeho múdrosti a všetky krásy, nech prežiaria moje celé bytie a staneme sa jedným, ktorým sme vždy aj boli.

V šťastí a pravde deň sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Článok je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.vedomaskola.sk