Príjemný nový deň prajem všetkým. Úctivosť je krásna cnosť, dáva človeku možnosť cibriť vlastné drahokamy a vyleštiť ich k prirodzenej kráse. Stať sa diamantom, ktorý vo vedomí žiari tým, že v sebe rozvinul cnostné vlastnosti. Tie, ktoré posúvajú vedomie celku a jeho prítomnou energiou menia celé nastavenie k jeho prirodzenosti ducha. Pokročiť v živote o stupienok ďalej. Nazrieť na život, ktorí sme prežili a zažili a dať niektorým energiám bodku na ich ceste. Voľba je na nás, zámer je v spojení so sebou samým. Tým, ktorý si ctí vlastnú cestu, cestu domov do plného vedomia človeka v hmote prepojeného s láskavou časťou všetkého.

Rozvíjame vlastnosti, ktoré nám boli dané genetikou a možnosťami človeka. Nachádzame v sebe perly, ktoré menia náš postoj k životu. Žiadnou výnimočnosťou, práve naopak, je to návrat ku koreňom k podstate a krásam životným. Sme tak nádherní ľudia, ktorí tvoria toľko veľa. Svojou prítomnosťou, pohľadom do očí, tichou myšlienkou, alebo hlasným spevom prenášame energiu zo zdroja všetkého do hmotnej roviny pozemskej. Dávame mu chuť aj zmysel, meníme ho a navraciame sa k jeho podstate. Ctíme si dary Zeme a chránime jej cennosti, ktoré majú pre nás hodnotu a históriu aj budúcnosť. Sme láskou, ktorá sa vyjadruje v pravde a dáva každému človeku možnosť prejaviť sa vo svojej kráse. Sme tými, ktorí si vážia druhých pre ich nedokonalé dokonalosti, ktoré sú presne také, aké v daný moment majú byť.

Nachádzame úctu v každom jednom prejave ktorý stretneme. Nachádzame cez seba úctu k životu, ktorý žijeme a dáva nám možnosti nevídané. Nachádzame úctu v celom stvorení a vnímame ako krásne všetko do seba zapadá a tvorenie v slobode nám dáva obrovskú silu. Je to úcta, prejav človeka v duši, ktorý si ctí život jeho všedností aj dokonalostí. Toľká to všehochuť, toľká to krása vo všetkých skutočných hodnotách. Mávame v srdci radosť a láskavosť, ak objavíme ďalšiu ukrytú cnosť, ktorú vyberieme si v prítomnosti a tým sa prejaví v skutočnej sile. Dávame len seba, takého akí sme. Bez pozlátkou a masiek, skutočnosti prejavenej do svojej podstaty. Láska prejavená do svojej pravej sily.

Nech dnes v čistej radosti a úcte k životu a všetkému živému, deň sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk