Krásny deň prajem všetkým. Píšem každým dňom vhľady, postoje, múdrosti a poznania cez jednotlivé energie, ktorými vnímam spojenie s celkom. Dávajú mi možnosť zmeniť postoj a posunúť sa ďalej. V každej jednej správe je kúsok možnosti ako sa stať viac sám sebou. Plne prebudenou vnímavou a vedomou bytosťou. Aj zámer kvantového potenciálu bol nastavený tak, aby sa človek pozdvihol a našiel cestu k sebe a tým aj pozdvihol tento štát a všetky štáty kde sa momentálne nachádza. Nádherná cesta cez sebapoznávanie. Zmeny štruktúr, ktoré nám vedomie postupne odhaľuje ako dozrievame v celom stvorení. Možnosti krás a láskavých činov z nás robia skutočných ľudí. To, že jeden vie viac ako ten druhí, je to preto aby to zdieľal s ostatnými a pozdvihol ich k rovinám jednoty. Tak funguje stvorenie, dostaneš niečo čo si doposiaľ nepoznal alebo nemal, preto aby si pomáhal ďalej skvalitňovať život všetkých. Ak si sám šťastný, tvoje šťastie ovplyvňuje všetko navôkol.

Dnes si povieme o pýche o energii, ktorá nevníma celok. Vníma do väčšej alebo menšej miery len individualitu a egocentrizmus. V energetických rovinách sa táto energia v poli človeka ukazuje ako pichľavý obal. Nie je jemná, mäkká, ale naopak má pichľavé tŕne, ktoré dávajú vedieť okoliu, že je nastavenie mysle danej osoby nadradené, alebo príliš podradené. Pri podradenosti sa energetický obal mení. Vťahuje si na seba takmer všetky slová a vzťahovačné nastavenie mysle robí z daného človeka obeť až trpiteľa. Oba prípady pýchy sú nesprávnym nazeraním na vlastné vnímanie života ako bytosti. Skúsim vám ozrejmiť aké je správne nastavenie mysle v spojitosti s dušou.

Vo stvorení má každý svoje miesto. Bez rozdielu pohlavia, alebo rasy. Cestou k plnosti vlastného účelu bytia sa stáva tým, že nasleduje vlastné vnútorné postoje, ktoré ho posúvajú do rovín duše. Pokiaľ je človek viac v egu, to znamená, že dáva  prednosť svojej oddelenej časti – aplikácii a nevníma seba ako bytosť spojenú s celkom. Stáva sa povrchným, panovačným, nadradeným, pyšným človekom, ktorý ešte nepochopil podstatu života. Zaradil sa do kolesa energií, ktoré mu prinesú len bolesť a utrpenie. Pre vystúpenie z kolesa týchto mentálnych a emočných nastavení je potrebné si uvedomiť vlastné miesto v živote. Abstraktne a jednoznačne tomu uveriť, že tu mám svoje miesto a som presne tým/tou kým som. Obsiahle vlastné posudzovania a porovnávanie v danom momentne skončia a nastane súlad a ticho, alebo radostné oslobodenie a šťastné prítomno.

Vnímať sa ako jasná múdra duša, majster v danej energii prítomnosti, ktorý naozaj vie čo v danej chvíli potrebuje. Prijať tento stav a uvedomenie, môže byť čiastočne obtiažne alebo nepochopené. No cez múdrosť a správny postoj vlastnej hodnoty dostáva človek aj podporu a jeho miesto sa stane naplno skutočným.

Všetci sme milujúce a milované bytosti-duše celého stvorenia. Konáme najlepšie ako vieme a každá možnosť nám ukazuje to kým sme. Byť v pýche znamená nechápať vlastnú unikátnosť-obyčajnosť  v stvorení a bojovať o svoje miesto s neznámou energiou vlastnej osobnosti. Tento svet nám umožňuje byť samým sebou v každom momente. Nechce od nás boje a hádky. Chce od nás láskavý postoj k vlastnej podstate, ktorú nosíme v duši. Prijať to, že v každom z nás je časť boha, ktorý dopĺňa celok o lásku a šťastie. Prijať, že som len takým/takou bytosťou, ktorá je najlepšia taká aká je. Tým necháme aj ostatných zažívať si vlastné radosti a strasti z ktorých skôr alebo neskôr vykvitnú krásne kvety života.

Afirmácie: Ja som svetlo večného vedomia. Ja som prítomnosť lásky stvoriteľa. Ja som tým kým som.

Pre dnes v láske a pravde deň sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk