Príjemný deň prajem všetkým. Je tu nový deň a sním aj nové možnosti pokračovať v tvorení pozemských radostí a krás. Nechávať tvoriť skrze božskú anténu človeka, ktorá prijíma energie zo Zdroja, zo stredu Univerza. Prichádzajú a umožňujú pozmeniť postoj k životu. Ukazujú čo je choré a nepoužiteľné a s čím sa treba vysporiadať a dať na správne miesto. Všetko chce svoj čas a vôľu. Niektoré veci idú človeku s ľahkosťou iné potrebujú vytrvalosť a veľa energie. No v konečnom dôsledku sa všetky veci upravia, zhmotnia a dajú na to správne miesto podľa rozhodnutia a konania v slobodnej vôli.

Ponáhľať sa a chcieť všetko hneď je krásnou ilúziou ega, ktoré sa nevie dočkať a chce všetko teraz. Duch  vie kedy sa veci majú udiať, aby človek bytosť tvorivá dostala všetky svoje požiadavky a zámery na zhmotnenie. Čím menej človek tlačí, tým ľahšie sa veci dejú. Niekedy sa stačí ráno zobudiť a dať si zámer a počas dňa daná vec, odpoveď, skúsenosť príde ani sa nenazdáme. Inokedy to trvá pár dní, mesiacov možno aj rokov. Záleží od zámeru v ktorom sa chce daná bytosť prejaviť. Pamätajte stále tvoríte vlastnú skúsenosť v Jednote, tam kde sa nachádza celé stvorenie a každá pozemská bytosť. Preto poskladanie daných fragmentov vedomia nejaký čas trvá. Tvoríte to pre seba, ale aj pre všetkých. Máte víziu v ktorej sa naplno vidíte no sú k tomu potrební aj ostatní ľudia aby vám to pomohli zhmotniť. Málokedy a takpovediac nikdy v tom človek nie je sám. Stále sú v tom skupiny, ktoré podporujú zhmotnenie daného zámeru.

Tvoriť v prospech všetkých je kľúčom k „zrýchlenému“ zhmotneniu. Tvoriť to v prospech seba a všetkých je zámer, ktorý prinesie daný osoh pre všetkých zúčastnených. Tým sa vesmír rozvíja evoluje a rastie podľa prirodzených zákonitostí a energií.

Ponáhľaj sa pomaly znamená, že konaj krok za krokom. To čo môžeš dnes urobiť, urob. Čo cítiš a vnímaš, že je dnes potrebné. Tým sa posunieš o kúsok bližšie k stanovenému zhmotneniu. Stále prichádzajú nové a nové možnosti ako tvoriť a pridávať, zdokonaľovať daný zámer. Je len na tebe či ho upravíš, alebo budeš pokračovať v tom ako je to pre teba najlepšie.

Pre dnes v ľahkosti tvorenia deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk

Viac tu: http://kvantovypotencial.webnode.sk/news/pomaly-dalej-zajdes/