Pokračovaním v ďalších fázach života sa odokrývajú nové a nové formy, ktoré boli doposiaľ zastreté, alebo neviditeľné. Nebolo možné ich zbadať ani si všimnúť. Neboli podstatné pre život doposiaľ. Všetky veci prichádzajú človeku vtedy, keď je na nich pripravený. Všetky skúšky, alebo skúsenosti života prichádzajú len v takej miere, ktorú človek zvládne. Nikdy to nie je viac ani menej. Inak by nastala smrť a to život predsa nechce, ak sa chce rozvíjať a zveľaďovať podstatu v evolúcii. Nemusí to zvládnuť len ego, časť človeka, ktorá nechápe prichádzajúcu zmenu a silou mocou sa drží toho starého. V takom prípade môže nastať pnutie a preťaženie celého systému.

Človek je celý svoj život ovplyvňovaný neviditeľnými energiami, ktoré pôsobia na jeho systém tela a duše. Postupným rozpamätávaním nachádza v sebe viac a viac neviditeľných síl, ktoré na neho pôsobili a stávajú sa vedomou súčasťou jeho života. Od toho, že je Zem guľatá, alebo, že existuje gravitácia, máme tu slnečné žiarenie, ktoré mení štruktúru celého bytia, že existuje levitácia, alebo že je možné komunikovať s lesom… Každý človek má v sebe tieto poznatky zakódované v DNA. Sú súčasťou balíka všetkých ľudí. Kým sa stanú človekom – bytosťou spojenou s božskou energiou chvíľu to trvá a je v tom zakotvená aj vôľa a rozhodnutia. Stať sa plnohodnotnou bytosťou a nachádzať cez seba veci – energie, ktoré sa postupne vyjavujú na povrch stvorenia.

Nechať na seba pôsobiť sily, ktoré sú v súlade so sebou samým. Spolupracovať a vytvárať tak širšie pole vedomia cez vlastné uvedomia. Vystupovať z obmedzeností a hraníc, ktoré len ohraničujú a oddeľujú možnosti, ktoré v sebe každá vedomá bytosť má. Vedomie Jednoty, pochopenie, že je všetko možné. Prítomné žitie, nachádzanie synchronicity vo všetkom čo sa človeku deje. Chápanie súvislostí a spájanie ich v celku. Vedieť a spájať sa s fyzickým telom a vyladiť si ho na vyššiu frekvenciu zdravia a súhry. Komunikovať s dušou a všetkým čo je v Jednote spojené.

Pre dnešné potenciály v kvantových rovinách sa obmedzenia vytrácajú. Ostáva len zdravý duchovný rozum, ktorý vidí nekonečné možnosti. Niektoré žité, iné prichádzajúce, iné konajúce svoju úlohu v podobenstvách. Hľadajte a nájdete, nachádzajte a aplikujte. Žite a milujte, lebo život je tu pre vás, aby ste sa stali plne vedomým tvorcom a spolutvorcom života na planéte Zem, ktorá je spojená s celým týmto vesmírom a všetkými nekonečnými ďalšími.

Pre teraz sa rozpamätávam na všetko čo je pre mňa potrebné a tak sa staň.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk

Viac tu: http://kvantovypotencial.webnode.sk/news/neviditelne-energie/