Prajem krásny deň všetkým. Pre rozprávanie sa o pravde v ľudskom ponímaní môže nastať veľmi veľa debát a rozpráv. Niektorí sa môžu hrdo búchať do hrudi a tvrdiť, že ich pravda je tá pravá a jediná. Ukážeme si dnes synonymum pravdy.  Pravda, ktorá pramení v Jednote. Tam, kde jej základ z čoho vychádza a ako je možné ju chápať. Ako už vieme všetko vo vesmíre je energia. Všetko je so všetkým prepojené. Všetko pochádza z Jednoty. Nazeraním na tento koncept vnímania sa môže všetko chápať ako jednoduché poprípade ľahšie chápateľné. Tým, že je všetko so všetkým prepojené, tak je tým pádom všetko Jedno. Samozrejme z väčšieho hľadiska nazývaného ako makrokozmos. Tam sa všetky mikrokozmy (ľudia, zvieratá, rastliny, živočíchy) spájajú a spolu kooperujú a vytvárajú tak krásnu spleť všetkého.

V ponímaní ľudského rozumu a jeho nazerania na oddelenosť. Nie je možné tento koncept pravdy aplikovať. Takýto rozum sa vidí oddelený od celku. Chápe seba ako niečo mimo všetkého a potrebuje sa chrániť a brániť. Takéto nazeranie je založené na strachu. Čo keď…

Pri nazeraní na pravdu jednoty, je všetko prepojené a tým pádom je všetko v rovnováhe. Každý mikrokozmos spolupracuje s iným a dotvárajú tak celú mapu stvorenia v súhre a čistote. Ak tak nazerá jeden mikrokozmos na druhý, priťahuje si tak podobné skúsenosti a vyšší aspekt jednoty sa prejavuje aj v „malom“. Chápať a vnímať tak Jednotu všetkého je oslobodením a vystúpením z hraníc obmedzenia a nastúpiť na cestu spolupráce a láskavosti voči všetkému a všetkým.

Preto pravda ako taká, môže byť slovami popísateľná. No len natoľko, nakoľko ľudská bytosť vie a chápe danú realitu jemu pochopenú. Vytvárať si obmedzenia v mysli môže byť časom „bolestivé“ lebo vystúpiť z dogiem a hrdých právd často krát rozum bolí, lebo sa nechce pustiť jediného konceptu, ktorý si pomyselne vytvoril.

Vnímať pravdu cez srdce, cez dušu je jednoduché. Tam človek vie kde sú slová mylné a pokrútené od podstaty. No pamätajte nejde tu o to naučiť sa čo je pravda. To sa nedá. Pravda sa jedine dá nájsť cez vnútorné nazeranie na život. Tam sa ukrýva a čaká na to kedy si ju zoberiete a začnete tak konať v súlade so všetkým.

Pre dnes v jednoduchosti životných lekcií deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk

Viac tu: http://kvantovypotencial.webnode.sk/news/pravda-je-len-jedna/