Hľadaním svojej podstaty sa človek postupne malými krokmi dostáva do svojej čistoty. Je to symbolicky povedané spojenie so všetkým čo je a nájdením svojho miesta v celom univerze. Človek miluje zážitky, stále nové a nové veci. Potrebuje to ku svojmu životu, aby rozvíjal a spoznával svoje kvality. Nie je možné ostať na jednom mieste dlho. Duch a duša ho posúva a tlačí ďalej. Neplatí to samozrejme o tom, ak má niekto jednu prácu celý život, alebo naopak. Nie je to o mieste vonkajšom, je to o mieste a posune v nás. Aj keď človek pracuje celý život v jednom zamestnaní jeho rozvoj môže byť presne taký, aký si jeho bytie vyžaduje. Zamestnanie je len prejav jeho kvalít, ktoré sa rozhodol v tomto živote rozvíjať. Iné duše môžu meniť prácu každý kvartál a bude ich to tak isto naplňovať ako tá jediná práca, ktorú by mali robiť celý život.

Pravidlo v tom všetkom je neporovnávať sa. Hľadať len tú cestu, ktorá je pre mňa ako človeka unikátna. To je to čo potrebujem. To je to čo cítim, že mám zažiť. Dostávam sa tým do čistoty bytia. Do poznania a spoznania všetkých svojich božských atribútov. Nachádzam hodnotu v sebe a vnímam svoje dokonalosti a prednosti. Pracujem na nich a zveľaďujem tak svoje celé bytie. Všetky tiene boli prijaté a dostávam sa tak do rovnováhy a Jednoty v hĺbke bytia. Chápem miesto všetkého a nachádzam čistotu všade tam kde sa momentálne nachádzam. Stačí len byť a všetko sa deje podľa toho, ako si to človek vybral.

Dospieť do tejto fázy je možné ihneď pri pochopení a uvedomení si všetkých atribútov stvorenia, ktoré sa nachádzajú v každom človeku. No pamätajte cesta každého jedinca je unikátna. Spoločná je cesta k poznaniu a slobode ducha. Nájdení čistoty bytia a žitia na základe vesmírnych a pozemských zákonitostí v priestore, čase, hmote a tak isto aj mimo nich.

Čistota je len odrazom človeka, ktorý našiel v sebe stred. Našiel rovnováhu do ktorej sa navráti, ak je to v jeho slobodnej vôli tak dané. Tým, že v sebe poznal čistotu našiel aj sám seba.

Každý človek, každá duša prichádza z Jednoty. Na zemi hrá svoju hru na dobro a zlo. Hrá role pre iných, aby každý pochopil podstatu stvorenia, ktorým je spojitosť, súhra, rozvoj a spolupráca.

Pre dnes v čistom prejave a  láske k celému bytiu deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk

Viac tu: http://kvantovypotencial.webnode.sk/news/cistota/