Počas prvých dní, keď bol vytvorený život  stali sa oheň, zem, voda a vzduch prvými a poslednými elementami, ktoré boli potrebné pre život vo tomto vesmíre. Sú pomenované rôznymi názvami no ich podstata dáva stvoreniu tú istú silu. Bytosti sa cez pochopenie týchto elementov dostávajú do rovín, ktoré vytvárajú jemnohmotnosť a hustotu. Čím vyššie sa bytosti dostávajú, tým jemnejšia forma 4 elementov. Každý element má svojho zástupcu, alebo aspekt, ktorý mu určujú jeho atribúty.

Element vody je silou plynutia, kanálom do ktorého sa vlieva energia života – svetla. Cez vodu sa stávajú planéty viac živými. Čím menej vody, tým menej života. Voda je vodičom informácií.

Vzduch je elementom sily, ktorá dýcha a prehlbuje poznanie Jednoty. Prúdi a nezastavuje sa takmer pred ničím. Má v sebe bránu ducha, cez ktorú sa tvorí sloboda a ľahkosť.

Element zeme je podstatný a hutný. Cez neho sa tvorí hmota, ktorá má chuť, farbu a priestor. Zem má najväčšie zastúpenie v rovinách magnetických síl. Spája ďalšie atómy a menšie častice aby držali po kope vytvárali tak hmotu.

Oheň je živel – element stvorenia. Sila, ktorá vybuchuje a tvorí nové, búra staré a dáva mu možnosť opäť rásť ku svojej kráse. Svojou podstatou je deštrukčná, no svojou jemnosťou je konštrukciou a potrebným elementov v tvorení.

Všetky štyri elementy navzájom tvoria život, ktorý je silou ducha. Poznanie, ktoré je potrebné pochopiť pre silu tvorenia. Všetky elementy sa navzájom podporujú a dopĺňajú. Majú svoju krásu a chuť v hmote a vnútornom svete ich spojením človek spoznáva svoju vnútornú podstatu svoje JA.

Je dobré začať elementom, ktorý nám je blízky. Komunikovať s ním, pýtať sa ho, prijať ho a rozpamätať sa na jeho podstatu vnútorným naladením. Pokračovať takto všetkými elementami, rozjímať nad nimi, spájať sa s nimi, prepojiť sa s nimi vo svojej hĺbke, až po úplne poznanie všetkých ich krás. Potom ich zjednotiť a prijať do duše, do vnútorného Ja. Bytosť sa tak stane plne hodnotnou v poznaní a sile ducha v ktorom bola stvorená. Tvorenie tak naberie plnú  hodnotu a pochopenie sa stane kompletným pre jeho kvality v stvorení.

Miluj a teš sa, tvor a užívaj si božské dielo v odovzdaní sa silám stvorenia.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Článok je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.vedomaskola.sk