Príjemný deň prajem všetkým. Stalo sa vám, že ste sa úplne stotožnili so situáciou, ktorá sa vás vôbec netýkala. Stali ste súčasťou energie niekoho iného a daná energia vás natoľko vtiahla, že ste nevedeli vôbec reagovať. Čo v takom prípade ak sa myseľ – ego natoľko s danou energiou stotožní? Pozerať správy, čítať noviny, statusy, videá, začuť rozhovor druhých. V danom procese sa myseľ bude takmer stále stotožňovať s vecami, ktoré sa nás ako bytosti netýkajú. Je to skúsenosť, či sme natoľko zvnútornení a vedomí si seba samého/samej. Chytiť sa do pasce drámy je tak jednoduché. Opakovať vzorce minulosti alebo z nich postupne vystúpiť a zmeniť nastavenie mysle a jej štruktúr.

Možnosti sú stále a pochopenie vyvstáva vtedy, ak je človek pripravený na zmenu. Čo je skutočne  potrebné pre vývoj človeka – duše.  Čo je potrebné pre vás, ktorí čítate tieto riadky. Čo vám dávajú – berú. Odvádzajú vás od seba, alebo práve naopak nachádzate v nich viac to kým ste. Hľadáte mimo svojho vnútra, alebo nazeráte na čo sa vám deje a učíte sa zmeniť a pochopiť dané situácie a skutočnosti. Z čoho sa skladá váš život. Neviem odpovedať za vás a ani to nie je potrebné. Pre mňa je prirodzené vám dôverovať a veriť, že precítite danú energie celého textu, ktorí mnou prechádza. Cítim energiu v srdci v duši, ktorá mi šepká. Osloboď sa od všetkých štruktúr ilúzií a kráčaj priamo domov, do duše, k vnútornému večnému šťastiu. V tele, s nohami na Zemi. Cítim zodpovednosť, cítim silu v týchto slovách a zároveň je vo mne pokoj, ticho. Teším sa nové stretnutia, nové objatia a rozpamätania na všetko čo je vo mne, v nás.

Život a jeho múdrosti spojené s božskou bunkou večnosti. Dômyselný mechanizmus multiverza, života, tela, mysle. Všetkých štruktúr, ktoré nás každý deň posúvajú za vlastné hranice. Zastaviť sa, nadýchnuť sa a opäť vykročiť ďalej. Prepustiť prebytočné ilúzie a žiť skutočnosť duše, srdca, podstaty bytia, ktorá dáva silu života a ukazuje jeho každodennú realitu.

Ďakujem za dnešný deň, nech v láske a pravde sa deje.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk