Máš vo svojom svete možnosť povedať čo len chceš. Máš vo svojom svete možnosť vytvoriť čo len chceš. Máš vo svojom svete možnosť zmeniť seba a tým zmeníš celé svoje okolie. Cez slovo, myšlienku a čin vykonáš čo si praje tvoja duša. Je to krásne hovoriť čo cítime a vyjadrovať pravdu, ktorá pramení z podstaty stvorenia. Takúto možnosť sme v minulosti nemali a teraz je tu sila slova, ktorá dopomôže zmeniť celý tento systém. Je to krásne je to sloboda, je to sila slova.

Ak rozdelíme energetický systém na drobné, tak zistíme, že vhľady, ktoré dostávame, alebo máme sú z jemnohmotného sveta. Z duchovnej roviny toho čo je mimo hmoty. Stále to existuje no nie je to ešte pretavené do myšlienok a slov. V ďalšej rovine sa to pretavuje do myšlienok, ktoré už dokážeme uchopiť a vytvoriť tak mentálny obraz daného vhľadu – vízie. Uchopením tejto vízie cez myšlienku a pretavením do činu, konania sa stávame tvorcov v emočnej alebo citovej forme. Páči sa nám daná myšlienka vedomia tak ju začneme tvoriť a aj o nej rozprávať čiže jej dávať silu slova spojenú s emóciami.

Takto sa myšlienka pretavuje do viacero slov a štruktúr, ktoré dostávajú formu stávajú sa skutočnými. Od vízie prešlo iba pár krokov k vytvoreniu toho čo sme si vybrali. Už len skok a vytrvalosť a daná vízia sa stáva skutočnou. V sile slova podporovanou energiou, vášňou a citom je tu priestor na uskutočnenie. Jednoduchý mechanizmus toho ako funguje tvorenie. Koľko času na zhmotnenie treba to je iba na nás a našej viere v to čo tvoríme a hlavne nasledujeme ďalší a ďalší krok k plnosti daného diela.

Svet slova pretavujúci svetlo v rôznych frekvenciách do najhmotnejšej formy a tým je slovo. Cez túto krásnu vibráciu meníme a tvoríme skutočnosť takú ako sme si vybrali. Náš osud je v našich rukách. My sme tými skutočnými tvorcami životov. Sloboda prejavená do hmoty, zodpovednosť, ktorá funguje podľa vesmírnych zákonov skutočností.

Pozoruj svoje slová, ktoré vychádzajú z tvojich úst človek krásny. Sú učebnou látkou sebapoznania tvojho mentálneho nastavenia. Sú odrazom teba a tvojho života, ktorý si tvoríš.

Pre dnes v múdrosti slova lásky, deň sa dej.

Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk