Chcel som stvoriť niečo veľkolepé, niečo čo presiahne všetky doposiaľ poznané veci. Hľadal a rozmýšľal nad všetkými možnosťami. Chcel som vedieť a vytvoriť  zákonitosti všetkých svetov. Chcel som pochopiť tú rozmanitosť a multi-kultúru.  Vedel som, že všetko musím stvoriť Ja, aby som sa viac spoznal. Rozmenil som sa do maličkých častí, ktorým som dal pomenovania, rôzne pohlavia, rôzne druhy a poddruhy a slobodnú vôľu. Stále boli spojení so mnou, čiže som vedel čo sa im deje a ako pokračujú na svojej ceste domov. Chcel som aby zažili všetko čo je len možné. Nevidel som bolesť a strach, videl som len možnosti a zážitky. Boli a sú rôzne, majú v sebe obrovskú silu, ktorou menia celé moje vnímanie seba samého.

Viem čo to je, viem kto som, chápem a rozumiem celému životu. A predsa vidíte ako to všetko do seba zapadá. Hľadáte stále spojenie s niečím čo máte v sebe. Nemôžete sa toho nabažiť, ako by vám stále niečo chýbalo. Pustite túto možnosť a skúste ju zmeniť na to, že ste stále mnou prepojení. Žiadna oddelenosť, žiadne porovnávanie, hľadajte súlad v očiach všednosti. Pozerajte cez ladnosť pohybu každej prítomnosti. Ak ma zbadáte v odraze, v lesku, v žiare toho kde ste, iba sa usmejte a spomeňte si na to, že som s vami, vo vás a umocnite túto myšlienku. Je to predsa nemožné aby existovala oddelenosť. Akoby potom mohlo exitovať celé stvorenie, ktoré som Ja vytvoril.

Vzniklo na môj podnet a moju vôľu. Či už to nazvete kvantovo, alebo fyzikálne, matematicky, alebo spirituálne stále dosiahnete bod v ktorom pochopíte prepojenosť a krásu, ktorou vás každý jeden moment napĺňam. Nie som muž, ani  žena. Som To čo cítite, keď na to neviete nájsť slová. Som To čo nachádza vo vás vašu krásu. Ľahkosť a ladnosť prepojenú so mnou, večným bytím, božskou prítomnosťou, čistým a jasným vedomím.

Stále tu budem, tak ako som tu stále bol. Nikam som neodišiel, ani nikam nepôjdem. Som obsiahnutí vo všetkom a každom. Stále, vždy a navždy. Preto uvoľnite svoje obavy a spojte sa s tým čo v tichu, v srdci, v pozorovaní vlastnej duše nachádzate stále keď si na mňa vo svojich večných životoch spomeniete.

Ja som vy a vy ste Ja, sme spojení Láskou, sme spojení Životom.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk