Nahrávam Udalosti

Koincidencia

Budeme hovoriť o tom, kde sme návykovo svoju silu strácali a kde sme ju márne zbytočne hľadali. Vysvetlíme si, kde je skutočný zdroj, ako súvisí s našou rovnováhou, harmóniou, aká cesta k nej vedie, ako si navzájom môžeme na nej pomáhať. Ako zistiť, čo sú naše ilúzie a aké sú skutočné potreby našej duše a nášho tela.

Miesto konania: Niyama healing studio, Horná 14, 97401 – Banská bystrica
Cena za jedno stretnutie je: 45€
V čase: 13:30-18:00

Praktická etikoterapia

Ponúka ujasnenie cesty k sebe – k vnútornému pokoju, k spokojnému životu. Oslobodenie sa od vedenia, manipulácie inými, ktorým sme nevedome dovolili ovládať náš život. Pochopiť a prebrať zodpovednosť za svoje emócie, pocity, kvalitu prežívania…

Na piatich poldňových stretnutiach budeme postupne odkrývať vlastné zdroje energie, vlastnú múdrosť, potenciál.

Témy, ktoré kurz obsahuje:

1. Koindicencia – uvedomenie svojho ega a vedomia, cesta k zdroju našej sily.
2. Emočné telo – emócie a pocity, emočný lievik, zvedomenie emócií, návykov, závislosti, lipnutí, ovládacie drámy a spôsoby uvoľňovania týchto programov.
3. Energia – emócia, myšlienka, slovo, tvorenie. Čo je svätá myseľ, úrovne vedomia.
4. Sloboda – oslobodenie, láska. Ženský a mužský princíp, nie je ženská a mužská rola.
5. Seba vyjadrenie – seba hodnota, vedomá komunikácia.

Toto podujatie je jedným z piatich stretnutí kurzu Praktická etikoterapia. Viac podrobností hľadajte na stránke kurzu tu.

O lektorke:

Bea je jedna zo zakladateľov Univerzity vedomého života, majsterka v etikoterapii, poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu a láskavá učiteľka. Žena s dlhoročnou praxou v oblasti pedagogiky, liečiteľstva, psychotroniky, numerológie, alternatívnej psychoterapie, poradenstva a etikoterapie.

Skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktorí sa stretli s domácim násilím a rôznymi formami závislostí priniesli do jej života veľa poznania.

Na Univerzite vedomého života sa s Beou stretnete v druhom stupni “Rozpoznania skutočnosti” , kde bude Vašou sprievodkyňou v poznávaní princípov etikoterapie a vedomého zladenia živou. Pod jej vedením budete mať možnosť zmeniť postoj k sebe, k svojmu okoliu, vzťahom, nájsť alebo spresniť zmysel svojej existencie a dosiahnuť emocionálny nadhľad nad svojim životom.

Poradí Vám, ako podporiť proces zmeny vo vašom živote, čím sa otvorí cesta k uzdravujúcej, samoobnovujúcej energii ľudského tela a získate vnútornú vyrovnanosť, harmóniu, pokoj v duši a radosť zo svojho života.

Ďalšie podujatia kurzu:

Prihlášku pošlite cez prihlasovací formulár:Go to Top