uvolnenost

Uvoľnenosť

Pri napätí človek nedokáže vyhodnotiť prirodzene aktuálne dianie. Mechanizmus tela a mysle je v napätí a je potrebné uvoľniť všetko čo preťažuje celý systém. Uvoľnenosť je potrebná pri uvoľnených činnostiach. Tam kde človek potrebuje vyhodnotiť svoje možnosti, postoje a nájsť to správne aktuálne riešenie na danú situáciu.

Uvoľnenosť v bytí sa stáva prejavom, ktorý vyjasní všetko čo prinieslo napätie a stres. Stres nie je prirodzenou súčasťou človeka. Bol vytvorený mentálnymi rovinami času, kde je potrebné všetko stihnúť. No dianie v rovinách bezčasových nastávajú stále moment za momentom. Čiže žiaden stres tam neexistuje. Ide o uvedomenie si daného konania krok za krokom. Pri tomto uvedomení nastane rovnováha, uvoľnenie a ponáhľanie stratí svoju silu. Koľko krát ste si povedali, že nestíham  a nakoniec ste to všetko v pohode stihli. Jediné výpätie z toho všetkého vám spôsobovalo mentálne naladenie na program stresu.

Pri uvoľnení a konaní daných situácií je možné robiť aj v pohode a nadhľade. Naďalej ste v samotnom konaní a tvorenie má svoju silu. Ste na tom správnom mieste a vedomie vyžaduje vytvoriť a vyriešiť danú vec. No postoj a možnosti ako vyriešiť danú vec sú viaceré. Buď v strese a preťažení celého organizmu, alebo riešení  v uvoľnení a s nadhľadom. Výsledok bude veľmi podobný. Jediný rozdiel bude v tom koľko energie vás to bude stáť.

Tvoriť v uvoľnení bez stresu a napätia vám môže ukázať danú krásu celého stvorenia. Uvidíte spektrum, kde sa prelínajú tvorivé prúdi a môžete rozvíjať jemné nuansy a tým obohatiť celé tvorenie. Sú to krásy v ktorých sa nachádza to prečo je človek na Zemi. Prečo žije tvorí a zažíva všetko cez seba a vôkol seba. Náhľad a nadhľad, postoj uvoľnenosti ak je na mieste vytvorí priestor pre jasný a čistý kanál energie tvorivého vedomia.

Pre dnes v pokoji  a jasnosti mysle, deň sa dej.

Prijal: Branislav Alnemiel Rybička

Copyright © Kvantový potenciál je možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť ďalej nekomerčným spôsobom  len s priložením tohto odkazu na stránku s uvedením zdroja, vrátane tejto poznámky.

www.kvantovypotencial.webnode.sk